Apie šį pakeitimą viešai pranešta, greičiausiai, nebus, tačiau naujosios taisyklės jau kartą buvo pritaikytos šeštadienį, kai pas Pranciškų atvyko Argentinos prezidentas Mauricio Macri, kurį atlydėjo jo trečioji sutuoktinė Juliana Awada.

Pagal anksčiau galiojusį protokolą J.Awada būtų turėjusi palaukti atskirame kambaryje ir popiežius ją būtų priėmęs tik po susitikimo su jos sutuoktiniu ir oficialiai su juo nusifotografavęs.

Tokios tvarkos buvo laikomasi remiantis įsitikinimais, kad pontifikas neturėtų akivaizdžiai pritarti santykiams, kurie pagal Bažnyčios mokymą yra laikomi svetimavimu, jeigu pirmoji santuoka nebuvo tinkamai anuliuota.

Nuo 2013 metų, kai buvo išrinktas popiežiumi, Pranciškus bandė atsisakyti šių tradicijų sakydamas, kad išsiskyrę ir dar kartą susituokę tikintieji turėtų turėti galimybę visavertiškai dalyvauti parapijiečių gyvenime.

Šiuo metu išsiskyrusių ir dar kartą susituokusių porų santuokos yra laikomos negaliojančiomis ir tokiems sutuoktiniams draudžiama priimti Komuniją.