Kalbėdamas iš centrinio Šv. Petro bazilikos balkono, Pranciškus suteikė Kalėdų indulgenciją viso pasaulio katalikams, vildamasis, kad Dievo tautos atstovai „žudikiško blogio“, karo, ekstremistų išpuolių ir skurdo pasaulyje skleis Bažnyčios skelbiamą gailestingumo žinią.

Pranciškus apie indulgencijos suteikimą paskelbė sakydamas savo metinį kreipimąsi „Urbi et Orbi“ („Miestui ir pasauliui“), kuriame jis taip pat sakė besimeldžiantis, kad baigtųsi žmonių kančios.

Pontifikas išreiškė viltį, jog suteikta indulgencija padrąsins tikinčiuosius šiais Šventaisiais Gailestingumo metais „sutikti Dievo malonę savo gyvenimuose ir būti gailestingiems mūsų broliams, kad augtų taika.“

Indulgencija yra senovinė bažnytinė tradicija, susijusi su nuodėmių atleidimu.

Pontifikas pareiškė, kad „tik Dievo gailestingumas gali išvaduoti žmoniją iš įvairiopo blogio, kartais siaubingo blogio, kurį savanaudiškumas skleidžia tarp mūsų“.

Saugumą saulės nutviekstoje Šv. Petro aikštėje užtikrino sustiprintos pajėgos, kurios buvo pasitelktos Vatikane nuo lapkričio 13 dieną įvykdytų kruvinų išpuolių Paryžiuje, kurie nusinešė 130 žmonių gyvybių.

Savo metiniame kreipimesi Pranciškus paminėjo „žiaurius terorizmo aktus“, kurie anksčiau šiais metais sukrėtė Prancūzijos sostinę, išpuolius Beirute, Malyje ir Tunise, taip pat tebesitęsiančius konfliktus Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose ir Ukrainoje.

„Jie yra mūsų dienų kankiniai“, - sakė Pranciškus.

Netiesiogiai paminėdamas džihadistų grupuotę "Islamo valstybė", jis sakė: „Tarptautinė bendruomenė vieningai tesistengia nutraukti smurtą ir kitose šalyse – Irake, Jemene, Užsachario Afrikoje, nuo kurio žūsta daug žmonių, kuris sukelia neapsakomas kančias, nepagailėdamas nė tautų istorinio ir kultūrinio paveldo“.

„Atsimenu taip pat visus kas tapo žiaurių teroristinių išpuolių aukomis, ypač pastarojo meto pasikėsinimuose Egipto padangėje, Beirute, Paryžiuje, Bamake ir Tunise“, - pridūrė pontifikas.

Libija nugrimzdo į anarchiją po to, kai 2011 metais buvo nuverstas diktatorius Muammaras Qadhafi (Muamaras Kadafis). Sirijoje jau beveik penktus metus tęsiasi nuožmus pilietinis karas, per kurį daugiau kaip 250 tūkst. žmonių žuvo, o dar milijonai buvo priversti pabėgti iš šalies. Pabėgėlių iš Sirijos antplūdis sukėlė aštrią migracijos krizę Europoje.

„Meldžiame Viešpaties, kad Jungtinėse Tautose pasiektas susitarimas leistų kiek įmanoma greičiau sėkmingai sustabdyti ginkluotus susirėmimus Sirijoje ir pataisytų nepaprastai rimtą jos kenčiančių žmonių humanitarinę situaciją“, - sakė Pranciškus.

„Lygiai taip pat neatidėliotina, jog visi paremtų susitarimą dėl Libijos, kad būtų galima įveikti rimtus nesutarimus ir smurtą, nuo kurių kenčia šalis“, – pažymėjo pontifikas.

Pranciškus savo kreipimesi taip pat paragino solidarizuotis su migrantais ir gyrė tuos, kurie suteikia jiems prieglobstį.

„Tegu Dievas atlygina visiems tiems, ir asmenims, ir valstybėms, kurie kilniaširdiškai dirba sutikdami daugybę migrantų bei pabėgėlių ir teikdami jiems pagalbą“, – sakė Pranciškus savo 2015 metų, per kuriuos į Europą atvyko daugiau kaip milijonas migrantų, kreipimesi.

Jis pridūrė prašąs „padrąsinimo... visiems tiems, kurie bėga nuo didelio skurdo ar karo, dažnai keliaudami nežmoniškomis sąlygomis, o neretai ir turėdami rizikuoti savo gyvybėmis“.

Pranciškus gyrė visus tuos, kurie padeda migrantams „kurti sau ir savo artimiesiems orią ateitį, ir integruotis į visuomenes, kuriuos juos priima.“

Paprastos vertybės

Kalėdas popiežius pasitiko ragindamas tikinčiuosius atmesti materializmą, kuris yra persmelkęs šį dovanų teikimo sezoną, ir rinktis „paprastas, harmoningas“ vertybes, smurtui prislopinus iškilmes Šventojoje Žemėje.

Aukodamas Kalėdų Nakties (Bernelių) mišias Vatikano Šv.Petro bazilikoje Pranciškus ragino krikščionis visame pasaulyje atstumti nesaikingumą šiuolaikinėje visuomenėje, kurią „taip dažnai svaigina vartotojiškumas ir hedonizmas, turtas ir ekstravagancija, išorė ir narcisizmas“.

Krikščionybė ragina tikinčiuosius „veikti blaiviai, kitaip tariant, tokiu būdu, kuris yra paprastas, harmoningas, nuoseklus, galintis matyti ir daryti tai, kas yra esminiai dalykai“, per kasmetinę Kalėdų išvakarių liturgiją sakė 79 metų pontifikas – pasaulio 1,2 mlrd. katalikų lyderis.

Daugelyje pasaulio valstybių krikščionys nuogąstavo dėl savo ateities, o kai kuriems net buvo uždrausta švęsti šią šventę, ir Pranciškus tokios padėties nenutylėjo.

„Pasaulyje, kuris pernelyg dažnai yra negailestingas nusidėjėliui ir atlaidus nuodėmei, mums reikia ugdyti stiprų teisingumo jausmą, skirti (kas gera ir kas bloga) ir vykdyti Dievo valią“, – sakė popiežius, kuris yra argentinietis.