Silpnos sveikatos popiežius dėl didelių skausmų vaikštant buvo atvežtas prie altoriaus scena ant ratukų. Dar Naujųjų metų išvakarėse jis prašė Dievo jėgų savo pareigoms eiti.

Bijant pasikėsinimų, šv.Petro bazilikoje per šv.Mišias buvo imtasi pačių griežčiausių saugumo priemonių.

"Nėra lengva žvelgti į ateitį optimistiškai", - kalbėjo daugiau kaip milijardo pasaulio katalikų dvasinis tėvas. Jonas Paulius II antradienį atrodė pavargęs, nors kalbėjo gana švariu balsu. Savo maldose jis prisimena ir terorizmo šalininkus, užtikrino popiežius. "Be teisingumo nebus taikos, be susitaikymo nebus teisingumo".

Romos katalikų Bažnyčia pažymi sausio 1-ąją kaip pasaulinę taikos dieną. Anksčiau paskelbtame jos pareiškime pažymima, kad priespauda ir beviltiškumas gali skatinti terorizmą. "Tačiau reikia visiškai aiškiai pabrėžti, kad pasaulyje egzistuojantis neteisingumas niekada negali būti naudojamas teroro aktams pateisinti", sakoma šiame dokumente. Joks tikintysis negali skleisti terorizmo idėjų.

Naujųjų metų išvakarėse Jonas Paulius II per pamokslą prašė Dievo suteikti jam jėgų toliau ištikimai tarnauti Bažnyčiai, kol jis to nori. Anot apžvalgininkų, popiežius ligi šiol nepaprastai retai savo pamoksluose net netiesiogiai užsimindavo apie savo sveikatą ar asmenį.

Romoje jau ne vienas mėnuo sklando gandai, kad jis gali dėl silpnos sveikatos atsistatydinti. Pirmiausia tai, kad popiežiui darosi vis sunkiau kalbėti, gali pastūmėti jį atsisakyti Dievo vietininko Žemėje sosto. Dėl Parkinsono ligos Jonas Paulius II šneka labai sunkiai ir beveik nesuprantamai.