59 metų J.Dunfordas, kuris iki šiol buvo JAV jūrų pėstininkų korpuso vadas, pakeis generolą Martiną Dempsey, išeisiantį į dimisiją, kai spalį pasibaigs jo antroji kadencija.

J.Dunfordo kandidatūrą Senatas patvirtino vienbalsiai.

Sakydamas, kad J.Dunfordas yra „vienas iš didžiausią susižavėjimą keliančių mūsų kariuomenės karininkų“, B.Obama gyrė tą Bostone gimusį kariškį kaip aukščiausios kvalifikacijos strategą, kai paskelbė jo kandidatūrą gegužės 5 dieną.

Jungtinio štabų vadų komiteto viršininkas yra vyriausiasis JAV prezidento ir gynybos sekretoriaus karinis patarėjas. Šias pareigas einantis karininkas tiesiogiai nevadovauja operacijoms, bet vyriausybės atsižvelgia į jo nustatytą kryptį ir pateikia atitinkamus įsakymus.

Šias pareigas einantis kariškis dažnai daro didelę įtaką, sprendžiant karo ir taikos klausimus. Jis taip pat laikomas ginkluotųjų pajėgų viešuoju veidu.

J.Dunfordas nuo 2013 vasario iki 2014 metų rugpjūčio vadovavo NATO Tarptautinėms saugumo pagalbos pajėgoms (ISAF) Afganistane.

Vadovaudamas Kabule J.Dunfordas prižiūrėjo dešimčių tūkstančių JAV karių išvedimą, afganų pajėgoms perimant vadovavimą kovoje su Talibano sukilėliais.

Tačiau jis įtikino Baltuosius rūmus palikti nedidelį kontingentą toje šalyje po 2014 metų, užuot išvedus visus karius.

J.Dunfordas taip pat vadovavo kariams per 2003 metų JAV vadovaujamą invaziją į Iraką ir praleido toje šalyje beveik dvejus metus.

2009-aisiais jis buvo paskirtas vadovauti jūrų pėstininkų pajėgoms JAV kariuomenės Centriniame štabe, kuris kontroliuoja Amerikos pajėgas, dislokuotas Artimųjų Rytų regione.

J.Dunfordas, buvęs pėstininkų karininkas, perėmė vadovavimą Jūrų pėstininkų korpusui iš generolo lakūno Jameso Amoso.

Jis yra įgijęs valdymo magistro laipsnį Džordžtauno universitete, taip pat tarptautinių santykių magistro laipsnį Fletcherio teisės ir diplomatijos mokykloje, priklausančioje Tuftso universitetui.