Vatikano policija greitai suėmė pusnuogę blondinę, ant kūno anglų kalba užsirašiusią užrašą „Dievas yra moteris“.

Nors incidentas įvyko jau gerokai po popiežiaus Pranciškaus pasakytos Kalėdų kalbos tikintiesiems, incidentą matė tūkstančiai piligrimų, vis dar stoviniavusių aikštėje.