Taip pat ragindamas nutraukti smurtą prieš „didžiulę daugybę vaikų“ ir paminėdamas praėjusios savaitės kruviną ataką mokykloje Pakistane, jis sakė: „Per šias Kalėdas tikrai yra tiek daug ašarų“.
Jis prašė Jėzaus „paguosti Pakistane nužudytų vaikų šeimas“, turėdamas omenyje Talibano ataką Pešavaro mokykloje, per kurią žuvo 149 žmonės, tarp jų – 133 vaikai.

Dešimtys tūkstančių žmonių atėjo į Šv. Petro aikštę pasiklausyti argentiniečių popiežiaus šiemetinio Kalėdų kreipimosi ir palaiminimo. Tai antros Pranciškaus Kalėdos po jo išrinkimo popiežiumi praėjusiais metais.

Kalbėdamas miniai popiežius ragino ukrainiečius „įveikti įtampą, nugalėti neapykantą bei smurtą ir leistis į naują brolybės bei susitaikymo kelionę“.

Tačiau griežčiausiai jis gynė tuos, kas nukentėjo nuo „Islamo valstybės“ (IS) kovotojų, kurie žudė ar varė iš namų musulmonus šiitus, krikščionis ir kitus jų ideologijos neišpažįstančius žmones Sirijoje bei Irake.

„Prašau jo, pasaulio Išganytojo, pažvelgti į mūsų brolius ir seseris Irake bei Sirijoje, kurie jau pernelyg ilgai kenčia tebesitęsiančio konflikto poveikį ir kurie, drauge su tais, kas priklauso kitoms etninėms ir religinėms grupėms, kenčia brutalų persekiojimą“, – sakė jis.

„Tegu Kalėdos atneša jiems viltį, kaip ir, iš tiesų, daugeliui iš namų išvarytų žmonių, tremtinių ir pabėgėlių, vaikų, suaugusiųjų ir pagyvenusiųjų, iš šio regiono ir iš viso pasaulio“, – sakė jis.
Pranciškus ragino siekti taikos „visuose Artimuosiuose Rytuose“ ir toliau dėti pastangas dėl „dialogo“ tarp izraeliečių ir palestiniečių.

Popiežius taip pat ragino siekti taikos Nigerijoje, „kur toliau liejamas kraujas“ , kaip ir Libijoje, Pietų Sudane, Centrinėje Afrikos Respublikoje ir Kongo Demokratinėje Respublikoje.

Prisiminė popiežius ir Ebolos karštligę, užklupusią Liberiją, Siera Leonę bei Gvinėją, ir dėkojo tiems, kurie „drąsiai“ padeda šios mirtinai pavojingos epidemijos aukoms.

78 metų popiežius kalbėjo iš to paties Šv.Petro bazilikos balkono, kuriame pirmą kartą pasirodė žmonėms kaip pontifikas, savo išrinkimo 2013 metų kovo 13-ąją vakarą.

„Tegu abejingumą pakeičia artimumas, o atmetimą – svetingumas, kad visi tie, kurie dabar kenčia, gautų būtiną humanitarinę pagalbą ir (galėtų) įveikti žiemos negandas, grįžti į savo šalis ir oriai gyventi“, – kalbėjo jis itališkai.

Per Kūčias Pranciškus netikėtai paskambino paguosti krikščionių pabėgėlių Ankavos stovykloje Irake. „Jūs esat kaip Jėzus Kalėdų naktį. Ir jam nebuvo vietos“, – sakė jis pabėgėliams.
Kiti metai popiežiui turi būti intensyvūs – jis planuoja keliones į Aziją, Afriką, Lotynų Ameriką ir Jungtines Valstijas.

Kitas svarbus projektas 2015 metams yra Kurijos – Vatikano centrinės administracijos – reforma. Pirmadienį Kalėdų proga sveikindamas Vatikano aukščiausio rango pareigūnus, Pranciškus nepagailėjo neįprastai aštrios kritikos Vatikano biurokratijai.

Pranciškus sakė, kad Vatikaną drasko „egzistencinė schizofrenija“, „socialinis ekshibicionizmas“, „dvasinė Alzheimerio liga“ ir valdžios troškimas, ir kad dėl visų šių dalykų „orkestras nepataiko į gaidą“.

Popiežius taip pat perspėjo dėl godumo, egoizmo ir žmonių, galvojančių, kad yra „nemirtingi“.