Teigiamai JAV vertinančių rusų skaičius pasiekė istorines žemumas. Tik 11 proc. respondentų nurodė, kad jų nuomonė JAV atžvilgiu yra teigiama. 46 proc. nusiteikę neutraliai, o 37 - neigiamai. Dauguma rusų (78 proc.) mano, kad JAV šiandieniniame pasaulyje vaidina „greičiau neigiamą vaidmenį“ ir tik 7 proc. - "greičiau teigiamą".

Remiantis apklausa, 64 proc. rusų santykius su JAV vadina blogais ir tik 3 proc. - gerais. 25 proc. mano, kad „kai kuriais aspektais jie yra geri, o kai kuriais - blogi“. 53 proc. dėl pablogėjusių santykių kaltę verčia JAV. Tik 1 proc. gyventojų įsitikinę, kad santykiai blogėja „pirmiausiai dėl Rusijos politikos“. 12 proc. teigia, kad abiejų šalių kaltė yra vienoda.

Tik 13 proc. žmonių galvoja, kad santykiai pagerės. 37 proc. mano, kad artimiausiu metu niekas nesikeis. 12 proc. kalba apie tolesnį ryšių blogėjimą. 38 proc. atsakymo nepateikė.

Pasak politologo Grigorijaus Dobromelovo, artimiausiu metu nereikėtų tikėtis Rusijos ir JAV santykių pagerėjimo. Kremliui esą svarbu rusų visuomenei sukurti išorės priešą. Jei bus būtina piliečių dėmesį nukreipti nuo ekonominių problemų,visi sunkumai gali būti susieti su sankcijomis ir JAV vykdoma Rusijos politika, sakė ekspertas.