Jais tapo buvęs Vičencos vyskupas Giovanni Antonio Farina (1803-1888), vienuoliai Ludovico iš Kazorijos (1814-1885) ir Nicola iš Langobardijos (1650-1709), pasaulietis Amato Ronconi, gyvenęs XIII amžiuje, taip pat Romos katalikų bažnyčios atstovai iš Indijos: kunigas Kuriakose Elias Chavara) (1805-1871) ir vienuolė Eufrasia Eluvathingal (1877-1952).

Ankstesnė kanonizavimo ceremonija svarbiausioje Vatikano aikštėje vyko šių metų balandžio 19-ąją. Tą dieną popiežius Pranciškus paskelbė šventaisiais savo pirmtakus apaštalo Petro soste - Joną XXIII ir Joną Paulių II.