V. Milovas teigia, kad, kalbant apie Rusijos karių gyvybę ir sveikatą, jų giminaičių ir artimųjų ramybę, negali būti nutylėjimų, o Rusijos ginkluotųjų pajėgų dislokavimas Ukrainos teritorijoje be Federacijos Tarybos sutikimo prieštarauja Konstitucijai.

Taip pat V. Milovas mano, kad šioje situacijoje V. Putinas neatrodo kaip kompetentingas vadovas, nes jis yra viešai pareiškęs, kad šiuo klausimu „yra kažką girdėjęs“, rašo www.demvybor.ru.

Gerbiamas, Prezidente,

Pasirodo vis daugiau informacijos apie reguliariosios Rusijos kariuomenės pajėgų dalyvavimą Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse vykstančiose kovose. Šiandien žiniasklaidos priemonės (pavyzdžiui, „PBK Daily“, „Novije izvestija“) remiasi Karių motinų komiteto ir Rusijos prezidentinės žmogaus teisių tarybos narių pateikiama informacija ir publikuoja duomenis, liudijančius, kad teisių gynimo organizacijos gauna daugybę kreipimųsi iš karių tėvų, kurių sūnūs išsiųsti į „karinius mokymus“ Rostovo srityje, tačiau ryšys su jais nutrūkęs.

Vladimiras Milovas
Foto: RIA/Scanpix

Štai tokie pranešimai siunčiami iš Krasnodaro ir Stavropolio, Astrachanės ir Čeliabinsko sričių, Sankt Peterburgo, Šiaurės Kaukazo regiono šalių ir yra susiję tiek su šauktiniais, tiek ir su samdiniais. Tarp karinių dalinių, kuriuose tarnybą atliekantys kariai buvo išsiųsti tęsti tarnybą prie Ukrainos sienos, įvardijamos 76-oji, 98-oji ir 106-oji gvardiečių oro desanto divizijos. 

Be to, žiniasklaida daug dėmesio skyrė Pskovo srityje įvykusių uždarų 76-osios gvardiečių oro desanto divizijos karių laidotuvėms. Šie kariai, kaip manoma, žuvo kovose Ukrainos teritorijoje, o Ukrainos šaltiniai publikuoja interviu su Ukrainos teritorijoje į nelaisvę paimtais Rusijos kariais, kurie faktiškai buvo palikti likimo valiai (vėliau jie buvo iškeisti į Ukrainos karius - DELFI).

Karių motinų komiteto Stavropolio srities atstovės Liudmilos Bogatenkovos pateikiamais duomenimis, jau yra surinkta informacija apie 400 Ukrainoje sužeistus ir žuvusius Rusijos karius.

Nepaisant to, kad kalbama apie itin svarbų dalyką – mūsų karių gyvybę ir sveikatą, jūsų kontroliuojamose žiniasklaidos priemonėse šių klausimų aptarimas yra draudžiamas, Rusijos karių dalyvavimas Ukrainos teritorijoje vykstančiose kovose oficialioje Rusijos žiniasklaidoje nėra nušviečiamas.

Jokių rimtų komentarų šia tema iš valdžios atstovų taip pat nėra – jūsų Gynybos ministerija prieš keletą dienų sukėlė pasipiktinimo bangą, pareiškusi, kad kariai „pasiklydo“, o jūsų žiniasklaidos atstovas ginasi teigdamas, kad šią informaciją būtina patikrinti.

Jūsų išsakytuose komentaruose šiuo klausimu rugpjūčio 26 d. Minske įvykusiame valstybių vadovų susitikime buvo akivaizdžiai jaučiama, kad jums nerūpi jūsų valdomos valstybės piliečių gyvybė ir sveikata, o taip pat ir jūsų kaip Aukščiausiojo Rusijos ginkluotųjų pajėgų vado pareigos.

Atsakydamas į klausimą dėl Ukrainoje žuvusių ir į nelaisvę paimtų desantininkų iš Pskovo, jūs pareiškėte, kad dar negavote ataskaitų iš Gynybos ministerijos bei Generalinio štabo ir nesate girdėjęs, kad Rusijos desantininkai patruliavo sieną ir galėjo atsidurti Ukrainos teritorijoje.

Toks atsakymas, švelniai tariant, neskatina į jus žvelgti kaip į kompetentingą valstybės vadovą, kuris visiškai kontroliuoja situaciją savo valdomoje šalyje ir valstybėse, kur yra dislokuojama šios šalies kariuomenė. Taip pat tai neskatina manyti, kad sugebate ginti Rusijos gyventojus nuo mirties ir pavojaus jų gyvybei bei sveikatai.

Prezidentas, kuris pareiškia, kad „kažką girdėjo“ apie karių žūtį ar paėmimą nelaisvėn, atrodo paprasčiausiai apgailėtinai, kelia pasipiktinimą ir verčia abejoti tokio vadovo kompetentingumu.
Vladimiras Milovas

Prezidentas, kuris pareiškia, kad „kažką girdėjo“ apie karių žūtį ar paėmimą nelaisvėn, atrodo paprasčiausiai apgailėtinai, kelia pasipiktinimą ir verčia abejoti tokio vadovo kompetentingumu. 

Pone Prezidente, privalote suvokti, kad visa tai nėra juokai, juk kalbama apie Rusijos karių gyvybę ir sveikatą, jų artimųjų ir giminaičių ramybę. Negalima gintis nuo rusų klausimų ir naudotis jūsų kontroliuojama žiniasklaida, siekiant nutylėti šias tragiškas aplinkybes, o vietoje teisybės ir toliau piršti žmonėms propagandą.

Taip pat norėčiau priminti, kad pagal Rusijos Federacijos Konstitucijos 102-ojo straipsnio 1-osios dalies punktą G, sprendimui dėl galimybės siųsti Rusijos ginkluotąsias pajėgas už Rusijos Federacijos teritorijos ribų turi pritarti Rusijos Federacijos Taryba, tačiau šiuo metu nėra galiojančio Federacijos Tarybos sprendimo, leidžiančio siųsti Rusijos ginkluotąsias pajėgas už šalies teritorijos ribų.

Jei informacija, liudijanti, kad Rusijos kariai yra dislokuojami Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse, bus patvirtinta, šis faktas taps rimtu Rusijos Konstitucijos pažeidimu.
Vladimiras Milovas

Tai reiškia, kad jei informacija, liudijanti, kad Rusijos kariai yra dislokuojami Ukrainos Donecko ir Luhansko srityse, bus patvirtinta, šis faktas taps rimtu Rusijos Konstitucijos pažeidimu.

Todėl kreipiuosi į jus, prašydamas:

1) atvirai ir be jokių išsisukinėjimų atsakyti į klausimą, ar šiuo metu Rusijos ginkluotosios pajėgos yra dislokuojamos Ukrainos teritorijoje;

2) tuo atveju, jei atsakymas į šį klausimą bus teigiamas, informuokite apie karių dislokavimo priežastis ir teisinį pagrindą, atsižvelgiant į tai, kad Ukraina nesikėsino į Rusijos Federacijos suverenumą bei teritorinį vientisumą ir neužpuolė mūsų šalies, o Federacijos Tarybos leidimo dislokuoti Rusijos ginkluotąsias pajėgas užsienio valstybės teritorijoje, kuris numatytas Rusijos Konstitucijos 120-ojo straipsnio 1-osios dalies punkte G, nėra.