Vienas iš šių apdovanotųjų „herojų“ buvo įtrauktas į ieškomų asmenų sąrašą.

Vyko trys apdovanojimų įteikimo etapai. Šių metų kovo 25 d. ordinai ir medaliai buvo įteikti Rusijos prezidento Vidaus politikos valdybos vadovui Olegui Morozovui ir dviem jo pavaduotojams – Aleksejui Anisimovui ir Viktorui Seliverstovui, vyriausiajam prezidento patarėjui vidaus politikos klausimais Dmitrijui Kiriuchinui, prezidento visuomeninių projektų valdybos vadovo pavaduotojui Vladimirui Popovui, prezidento valstybinės teisės valdybos departamento vadovui Dmitrijui Volikui, Dūmos pirmininko pavaduotojui ir generalinės „Vieningosios Rusijos“ tarybos sekretoriui Sergejui Neverovui, partijos „Vieningoji Rusija“ Centrinės rinkiminės komisijos organizacinės valdybos vadovui Konstantinui Mazurevskiui, Rusijos visuomeninio judėjimo „Liaudies frontas už Rusiją“ vykdomojo komiteto vadovui Andrejui Bočiarovui ir Rusijos Federacijos Visuomenės rūmų sekretoriaus pavaduotojui Vladislavui Gribui.

Kovo 26 d. į Kremlių atsiimti apdovanojimų atvyko partijos „Rusijos patriotai“ Vykdomojo komiteto vadovė Nadežda Kornejeva ir tos pačios partijos Centrinės kontrolės ir revizijos komisijos pirmininkas Jevgenijus Ševčenka.

Kovo 31 d. į Kremlių buvo pristatyti Rusijos Afganistano karo veteranų sąjungos nariai. Devyniems asmenims buvo įteikti Rusijos prezidento padėkos raštai, o 186 gavo padėkas „už aktyvų dalyvavimą stiprinant tautų draugystę“. Taip pat visi jie buvo apdovanoti medaliais „už Krymo susigrąžinimą“.

Pirmąją vietą prezidento V. Putino padėkos raštų gavėjų sąraše užėmė apdovanojimų ceremonijos vedėjas – partijai „Vieningoji Rusija“ Dūmoje atstovaujantis Rusijos Afganistano karo veteranų sąjungos atstovas Francas Klincevičius, o trečiąją vietą šiame sąraše užėmė jo sūnus juvelyrinių dirbinių įmonės „Shantal“ vadovas Andrejus, kuruojantis „Vieningosios Rusijos“ Jaunosios gvardijos karines patriotines programas bei dažnai kaip ekspertas situaciją Ukrainoje komentuojantis valstybinių televizijos kanalų laidose.

Iš karto po jo sąraše minimas Rusijos Afganistano karo veteranų sąjungos vadovo pavaduotojas Vladimiras Kostiučenka. Šeštasis šiame sąraše – „Vieningosios Rusijos“ Generalinės tarybos narys bei žiniasklaidos darbuotojų profesinės sąjungos „Darbas ir kūryba“ pirmininkas Olegas Ptaškinas.

Toliau sąraše minimas Rusijos Federacijos Visuomenės rūmų narys ir „Vieningosios Rusijos“ šalininkų Darbo su profesinėmis sąjungomis Centrinės tarybos pirmininkas Dmitrijus Galočkinas. Jis taip pat vadovauja Profesinei nevyriausybinės saugumo sferos organizacijai bei yra vienas iš pagrindinių Rusijos karininkų organizacijos narių. Dar vienas asmuo, kuriam slaptoje ceremonijoje buvo įteiktas medalis – tai Veteranų sąjungos Maskvos miesto skyriaus Vidaus reikalų valdybos narys Michailas Soliaras.

Į apdovanotųjų sąrašą taip pat įtraukti ir keletas boksininkų: 24-erių Viktoras Blinovas iš Elektrostalės, 35-erių Aleksandras Kirejevas iš Čerepoveco ir kikboksininkas iš Noginsko Romanas Jeriominas, į Krymą vykęs kartu su savo treneriu Maksimu Pustovitu.

Prezidento apdovanojimai taip pat buvo įteikti keletui asmenų, kurie praeityje, o kai kurie iš jų ir šiuo metu vis dar siejami su kriminaliniu pasauliu. Vienas tokių – baikeris iš Kremliaus remiamo klubo „Naktiniai vilkai“ Feliksas Černiachovskis, 2012 m. dalyvavęs baikerių bazės „Trys keliai“ užpuolime Zelenograde ir jo artimas pažįstamas Konstantinas Karakovskis. Dar vienas apdovanotasis – Pamaskvės gyventojas Denisas Podymkinas. Jis buvo teistas dėl sunkaus asmens sužalojimo bei buvo vienu iš kaltinamųjų tiriant baudžiamąją bylą dėl ginkluoto bažnyčios Maskvoje užpuolimo.

Apdovanotųjų sąraše atsidūrė ir Viktoras Kelleris. 2004 m. jis dalyvavo įsiveržiant į Rusijos valstybinės televizijos ir radijo kompanijos vieno iš vadovų butą bei pagrobiant antikvarinių XVIII amžiaus juvelyrinių istorinę ir kultūrinę vertę turinčių dirbinių kolekciją.

Kai kurie iš apdovanotųjų, NG duomenimis, Ukrainoje dalyvavo masinėse akcijose apsimetę vietos gyventojais, kiti – užgrobiant administracinius pastatus ir ukrainiečių karinius dalinius. 26 m. baltarusis Vladimiras Korotkevičius, sprendžiant iš nuotraukos jo interneto svetainėje, aktyviai dalyvavo užgrobiant administracinius pastatus ir karinius dalinius Kryme, ir jam įteikė ne tik Rusijos prezidento garbės raštą, bet ir Rusijos gynybos ministerijos medalį. Kaip ir buvusiam Afganistano specialiųjų tarnybų karininkui Chostajui Mubarakui Šachui, kuris dabar posėdžiauja visuomeniniuose rūmuose Kalužskojė apskrityje.

Apdovanotųjų sąraše atsidūrė ir Priokso draustinio direktorius 60 m. Andrejus Ivanovičius, kuriam apskelbta federalinė paieška „už itin didelio masto iššvaistymą, naudojantis tarnybine padėtimi, ir piktnaudžiavimą tarnybinėmis pareigomis“. Leidinio duomenimis, jis galėjo vadovauti Simferopolio miesto tarybos pastato užėmimui, be to, jo grupėje atsidūrė Podmykinas.

Ivonino būryje buvo ir maskvietis Romanas Choperis, kuris 2004 m. figūravo byloje dėl parduotuvės apiplėšimo. Leidinio „Novaja gazeta“ duomenimis, šiuo metu jis vadovauja kelioms komercinėms struktūroms, turinčioms nepatikimų įmonių reputaciją.

Vienas iš apdovanotųjų, panorėjęs likti anonimu, papasakojo, kad atskrido į Krymą 50 asmenų grupėje kariniu lėktuvu „Il-76“. Dar viena grupė atplaukė iš Sevastopolio.

„Man paskambino pažįstamas iš mūsų sporto salės ir pasiūlė nuvykti į komandiruotę į Krymą, padėti mūsų broliams rusams. Mūsų būrio viena iš užduočių – pastatų Simferopolyje šturmas ir blokavimas, mūsų karių palaikymas“, – sakė jis.

Jo teigimu, „turistai“ visada buvo su kaukėmis, gobtuvais, juos nusiimdavo per mitingus. Kad jų nepažintų, daugelis užsiaugino barzdas. Būryje buvo ir sportininkų iš Podolsko, Noginsko, <...> iš Orechovo-Zujevo, visi vienas kitą šaukdavo pravardėmis, pasakojo leidinio pašnekovas.