Penktadienį Monake laikantis ypatingų saugumo priemonių prasidėjo kunigaikščio Rainier III laidotuvės, kuriose dalyvauja iš viso pasaulio atvykę karališkųjų šeimų nariai, valstybių ir vyriausybių vadovai. Švedijai atstovauja karalius Carlas XVI Gustafas ir karalienė Silvia, Didžiosios Britanijos karališkiesiems rūmams - Jorko kunigaikštis Andrew, o Ispanijai - karalius Juanas Carlosas.

Laidotuvių procesija, lydima gedulingo maršo garsų, iš kunigaikščio rūmų katedros link pajudėjo prieš vidurdienį. Nacionaline vėliava uždengtą karstą nešė 10 policijos pareigūnų, kuriuos lydėjo 10 kunigų. Rūmų darbuotojai rankose laikė baltas ir raudonas rožes, taip pagerbdami kunigaikštienės Gracia Kelly atminimą. G. Kelly 1982 metais tragiškai žuvo per avariją kelyje.

Sosto įpėdinis princas Albertas ir jo seserys princesės Caroline bei Stephanie sekė paskui lėtai nešamą karstą. Princesių veidus slėpė juodi šydai. Tarnai vedė ir Renjė mylimiausią šunį Odiną, kuris kunigaikščiui buvo padovanotas 50-ųjų karūnacijos metinių proga.

Garbūs svečiai su Rainier III atsisveikino per gedulingas mišias, vykusias Monako katedroje.

Monako arkivyskupui pamokslo metu prabilus apie "nepaprastą porą", princesės Caroline akyse pasirodė ašaros. Jos vyras Augustas sunkiai serga ir ceremonijoje dalyvauti negalėjo.

"Visiems mums kunigaikštis buvo valstybės suvereniteto simbolis, draugas ir šeimos narys. Kiekvienas jaučiasi tarsi būtų praradęs labai artimą žmogų", - per pamokslą kalbėjo Monako arkivyskupas.

Po mišių garbūs svečiai išvyko į kunigaikščio rūmus, kur jų laukė gedulinga vakarienė.

Visa kunigaikštystė atrodo tarsi išmirusi, nes dėl laidotuvių neveikia nė viena parduotuvė, o visi gyventojai susirinko atiduoti paskutinės pagarbos mirusiam kunigaikščiui.

Princas Rainier III mirė balandžio 6 dieną, eidamas 81 metus.

Saugumą užtikrino 1 tūkst. 300 policininkų ir snaiperių. Gatvėse, kur turėjo susirinkti daugiausiai žmonių, buvo užvirinti kanalizacijos dangčiai.

Po gedulingų mišių Rainier III karstas liko katedroje, nes vėliau penktadienį čia bus laikomos dar vienos mišios, kurių klausysis eiliniai Monako piliečiai. Po to, dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams, kunigaikštis atguls amžinojo poilsio šalia savo žmonos G. Kelly.