Mikelis Carrera Sarobe buvo pripažintas kaltu dėl to, kad nužudė du Ispanijos civilinės gvardijos agentus, kurie pagal užduotį buvo Prancūzijos Kapbretono mieste, esančiame prie sienos su Ispanija. M. K. Sarobė, suimtas 2010 metų gegužę, praleis kalėjime mažiausiai 22 metus. Po to jis turės teisę paduoti prašymą paleisti jį į laisvę pirma laiko.

M. C. Sarobe bendrininkė Saioa Sanchez nuteista kalėti 28 metus.

Oficialia ETA įkūrimo data laikoma 1959 metų liepos 31-oji. 2011 metais ETA paskelbė "neterminuotas ir visuotines paliaubas” ir atsisakė smurto.