"Imtumės ryžtingų beiksmų prieš bet kokius mėginimus patekti į teritorinius vandenis ir sausumą" tose salose, premjeras Shinzo Abe (Šindzas Abė) sakė parlamentui, atsakydamas į įstatymų leidėjų klausimą.

"Būtų savaime suprantama, kad išvarytume jėga, jeigu (kinai) išsilaipintų", - pridūrė jis.