453 žemųjų Bendruomenių rūmų nariai balsavo už tai, kad Kovos su terorizmu, nusikalstamumu ir saugumo įstatymas būtų pateiktas antrajam skaitymui, ir tik penki deputatai pasisakė prieš.

Po rugsėjo 11 dieną įvykusių teroro išpuolių Jungtinėse Valstijose Britanijos vyriausybė pasiūlė platų antiteroristinių įstatymų projektų paketą.

Be platesnių įtariamųjų sulaikymo galimybių, šiame pakete numatomos priemonės užkirsti kelią teroristų organizacijų finansavimui, sugriežtinti oro uostų apsaugą ir pagerinti informacijos mainus tarp skirtingų saugumo tarnybų.

Vyriausybė tikisi, kad naujieji įstatymai įsigalios dar iki Kalėdų, tačiau prieš tai šio projektų paketo laukia antrasis skaitymas Bendruomenių rūmuose ir trečiasis skaitymas aukštuosiuose Lordų rūmuose.

Pagal siūlomą projektą įtariamieji gali būti sulaikyti neribotą laiką, jeigu jų negalima sugrąžinti į tėvynę dėl jiems gresiančių kankinimų arba mirties bausmės. Kiekvieno tokio sulaikytojo byla bus svarstoma kas šeši mėnesiai, be to, įtariamieji patys galės pateikti apeliaciją prieš jų sulaikymą.

Praėjusią savaitę Britanijos vyriausybė pareiškė kilus "visuotinį pavojų" ir paprašė skubiai priimti šį įstatymą, taikant Europos žmogaus teisių įstatymų išimtį. Vyriausybė siekė įgyti teisę neribotam laikui be teismo sulaikyti teroristine veikla įtariamus asmenis.

Europos žmogaus teisių konvencija numato, kad įtariamieji negali būti kalinami be teismo, tačiau šios sąlygos galiojimas gali būti laikinai sustabdytas "karo arba visuotinio pavojaus atveju".

Teisė kalinti be teismo yra ypatingas valdžios įgaliojimas, kuris buvo naudojamas per Antrąjį pasaulinį karą, 1991 metų Persijos įlankos karą, taip pat liūdnai pagarsėjusiais atvejais Šiaurės Airijoje, kurie įvyko prieš 30 metų.