"Brėmeno teisininkai iš viso pateikė 10 grupinių skundų”, - sakė žurnalistams žemės teismo Bonoje atstovas.

Pasak vieno iš advokatų Karimo Popalo, jis kartu su kitu teisininku Peteriu Derlederiu padavė ieškinius 426 afganistaniečių vardu. Jo ginamieji reikalauja, kad Vokietija sumokėtų 3,3 milijono eurų: po 30-90 tūkstančių eurų priklausomai nuo padarytos žalos masto.

Incidentas, davęs dingstį šiems ieškiniams, įvyko 2009 metų rugsėjį Kundūzo provincijoje. Bundesvero pulkininkas Georgas Kleinas davė įsakymą, kurį vykdydami NATO bombonešiai susprogdino du talibų pagrobtus benzinvežius. Vokietijos kariškiai būgštavo, kad smogikai panaudos benzinvežius kaip bombas ant ratų puldami kaimyninę vokiečių karinę bazę.

Bet prie benzinvežių jau buvo susirinkę vietos gyventojai, norėję gauti degalų. Per aviacijos antskrydį, kaip teigia advokatas K. Popalas, žuvo 137 žmonės. NATO anksčiau pranešė apie 142 žuvusius ir sužeistus afganistaniečius.

Ieškiniuose prieš Vokietiją teigiama, jog pulkininkas P. Kleinas žinojo, kad prie benzinvežių susirinko daug žmonių, tačiau įsakė surengti antskrydį.

Vokietija antskrydžio aukų giminėms sumokėjo 430 tūkstančių dolerių dar 2010 metais, bet pervedė šiuos pinigus kaip materialinę pagalbą, o ne kompensaciją, kadangi nepripažįsta savo kaltės.