Tradiciniame kreipimesi į tautą, kuriame netrūksta patriotinių gaidelių, Rusijos prezidentas Maskvoje pabrėžė Rusijos tautinės tapatybės išsaugojimo svarbą.

V. Putinas ragino didinti gimstamumą ir pabrėžė, jog tris atžalas auginanti šeima privalo tapti siektina norma.

Kalbėdamas apie šalies ekonomiką, Rusijos vadovas pabrėžė norįs susigrąžinti Rusijos verslą iš užsienio ir pažaboti korupciją skirstant valstybės lėšas.

Nusitaikęs į šalies žmonių patriotinius jausmus, Rusijos prezidentas pažymėjo, jog Rusija deramai taip ir nepagerbė per Pirmąjį pasaulinį karą žuvusiųjų – šią tragediją užtemdė 1917 metais vykusi Spalio revoliucija.

Tai pirmoji tokia V. Putino kalba po pergalės kovą vykusiuose prezidento rinkimuose, kur jis, nepaisant audringos reakcijos ir rinkimus lydėjusių masinių protestų, buvo išrinktas trečiai kadencijai.

V. Putino sugrįžimą į prezidento postą lydėjo žiauri kampanija prieš kitaip manančius žmones, opozicijos atstovų sulaikymai ir teises bei laisves varžantys įstatymai.

Šiuo metu Rusijos opozicijos lyderiai niekaip neranda bendros kalbos su Maskvos miesto valdžia dėl planų šeštadienį sostinėje surengti protesto akciją.

Nepriimtinas kišimasis iš užsienio

Kalbėdamas apie užsienio kišimąsi į Rusijos vidaus reikalus, V. Putinas konkrečių pavardžių neįvardijo.

„Bet koks kišimasis į mūsų reikalus iš pašalės yra nepriimtinas“, - teigia Rusijos prezidentas.

„Politikas, gaunantis pinigų iš už Rusijos Federacijos ribų, negali būti šios šalies politikas“, - aidint plojimams pareiškė V. Putinas.

Liepą Rusijos prezidentas pasirašė įstatymo projektą, kuriuo užsienio finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, siejamos su politine veikla, privalo Rusijoje oficialiai užsiregistruoti kaip „užsienio įgaliotiniai“.

Kritikai prezidento sprendimą interpretavo kaip bandymą nutildyti nevyriausybines organizacijas, kurios ir atskleidė balsų klastojimo ir kitų rinkimų procedūrų pažeidimų faktus.

Paliesdamas ekonomikos temą, V. Putinas pareiškė: „Mūsų verslininkai dažnai kaltinami patriotiškumo trūkumu. Remiantis turimais duomenimis, net devyni iš dešimties jų sandorių įvykdomi be mūsų įstatymų priežiūros“.

Viešieji pirkimai taip pat privalo tapti skaidresni, o valstybės biudžeto išlaidos turi būti griežčiau tikrinamos auditorių, pažymėjo prezidentas.

Kalbėdamas apie tautiškumą, V. Putinas pabrėžė: „Turime ne tik užtikrintai vystytis, bet ir išsaugoti savo tautinę tapatybę bei neprarasti savo kaip tautos savasties“.