Kaip vieną organizacijos paleidimo sąlygų ETA įvardija susitarimą su Ispanijos ir Prancūzijos vyriausybėmis dėl kalinamų ir besislapstančių savo narių likimo.

Jau prieš metus ETA paskelbė atsisakanti smurto, tačiau iki šiol ginklų neatidavė. Dabar yra pirmasis kartas, kai ETA teigia esanti pasirengusi išsiskirstyti.

Remiantis pareiškimo ištraukomis, derybose su vyriausybėmis Madride ir Paryžiuje taip pat būtų kalbama apie "nusiginklavimo formules ir terminus", "ginkluotų dalinių paleidimą" bei narių "demobilizaciją". Be to, reikalaujama "žingsnių ir terminų baskų kraštui demilitarizuoti". Sutarimas visais punktais esą "galutinai reikštų ginkluotos konfrontacijos pabaigą".

Ispanijos vyriausybė atmeta bet kokias derybas su ETA ir reikalauja besąlygiško jos išsiskirstymo. Po to, kai grupuotė atsisakė smurto, Ispanijoje ir kitose Europos šalyse suimta 30 spėjamų jos narių.

Per ETA ginkluotą kovą už Baskijos nepriklausomybę per keturis dešimtmečius žuvo 829 žmonės.