Šiai užduočiai europarlamentarą iš Lietuvos pasirinko Liberalų ir demokratų aljanso „Už Europą“ frakcija (ALDE), kurios koordinatoriumi žmogaus teisių klausimais nuo kadencijos pradžios dirba L. Donskis.

Metiniame pranešime, kurio pagrindiniu rengėju pradeda dirbti L. Donskis, turės būti įvertinta žmogaus teisių padėtis pasaulyje bei ES veiksmai žmogaus teisių srityje 2011 metais, taip pat pateiktos rekomendacijos, kaip ES siekti efektyvesnių rezultatų šioje prioritetinėje ES politikos sferoje.

Leonidas Donskis jau yra dirbęs savo frakcijos ALDE šešėliniu pranešėju, t.y. atstovavęs EP liberalams, dvejus metus iš eilės rengiant analogiškus metinius, tad yra susipažinęs su šio dokumento rengimo, įvairių EP frakcijų pozicijų derinimo specifika.

„Metinis žmogaus teisių pranešimas visada tampa unikalia galimybe ES, jos politikams ir žmogaus teisių gynėjams išsakyti viziją pasaulio, už kurią liberaliosios demokratijos pasiryžusios kovoti idėjines kovas ir kurioje valstybių bendradarbiavimas ir partnerystė grindžiama ne vien ekonomikos pajėgumu, turtingais gamtos ištekliais ar saugumo interesais, bet visų pirma visuotiniu pripažinimu, kad žmogaus gyvybės vertė, orumas ir teisės yra esminis valstybės civilizuotumo ir patikimumo kriterijus, kad žmogaus teisės nėra ir negali būti derybų objektas ar ekonomikos įkaitas“, - antradienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre kalbėjo L. Donskis.

Anot europarlamentaro, 2011-ieji, kuriuos iš žmogaus teisių prizmės reikės įvertinti jo rengiamame dokumente, buvo ypatingi metai – visų pirma dėl nuvilnijusios Arabų pavasario revoliucijų bangos. „

Dideli pokyčiai laukia ir pačios ES žmogaus teisių politikos institucinėje struktūroje – jau šį mėnesį turėtų būti paskirtas ES specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais, visame pasaulyje atstovausiantis bendrijai žmogaus teisių srityje. Ši ir kitos ES žmogaus teisių politikos naujovės, suformuotos vykdant išsamią ES žmogaus teisių strategijos peržiūrą, neabejotinai turės būti įvertintos L. Donskio rengiamame dokumente.

L. Donskis metiniame pranešime ketina atkreipti dėmesį ne tik į akivaizdžius žmogaus teisių pažeidimus – tokius, kaip mirties bausmė, žudymai, kankinimai, saviraiškos, religijos laisvės pažeidimai, bet ir į latentines pažeidimų formas: selektyvų teisingumą, politizuotus teismus, užslėptą korupciją, neteisėtą sekimą, piktnaudžiavimą psichiatrija, vyriausybių vykdomas kampanijas prieš disidentus bei žmogaus teisių gynėjus. Kaip ir dirbdamas ankstesnių metinių pranešimų šešėliniu pranešėju, L. Donskis sieks, kad dokumente daugiau dėmesio būtų skirta sisteminiam požiūriui į pagrindines žmogaus teisių problemas bei priemones jų sprendimui, o ne atskirų pasaulio valstybių bei regionų ir juose stebimų pažeidimų įvardijimui.