Vienas iš mitingo organizatorių Vladimiras Ryžkovas paskelbė, kad į Bolotnajos aikštę mitinguoti atėjusių žmonių gali būti 85 tūkstančiai. Tuo metu Maskvoje esantis DELFI korespondentas praneša, kad mitinge galėjo dalyvauti apie 100 tūkst. žmonių. Beje, Maskvos policija mitingo pradžioje skelbė, kad protestuoja apie 25 tūkst. žmonių.

DELFI korespondento teigimu, mitingas baigėsi beveik valanda anksčiau nei buvo numatyta – prieš 15 val. Lietuvos laiku.

Mitingo pabaigoje nuskambėjo Viktoro Cojaus daina „Permainų vėjas“. Organizatoriai susirinkusius perspėjo neprovokuoti Omono bei policijos ir ramiai išsiskirstyti. Mitingo lyderiai pareiškė, kad šia akcija jų veiksmai nesibaigs - ir toliau ketinama siekti, kad Dūmos rinkimai būtų pripažinti neteisėtais. Kitą mitingą ketinama surengti po dviejų savaičių.

Mitingo eiga

Mitingas buvo pradėtas internete jau plačiai nuskambėjusiu liaudies hitu „Mūsų beprotnamis balsuoja už Putiną“.
Plačiau skaitykite Ru.delfi.lt.


"Jabloko" ragina žmones nesiliauti protestuoti prieš rinkimų rezultatus

Rusijos opozicinės partijos "Jabloko" (Obuolys) pirmininkas Sergejus Mitrochinas per mitingą šeštadienį Maskvos centrinėje Bolotnajos aikštėje pareikalavo atšaukti praeitą savaitgalį vykusių parlamento rinkimų, kurie, kaip įtariama, buvo masiškai klastojami, rezultatus, praneša britų nacionalinio transliuotojo BBC tinklalapis.

Jis taip pat paragino savo vienminčius surengti kitą šeštadienį, gruodžio 17 dieną, naują protesto mitingą Puškino aikštėje.

"Turime teisę reikalauti burtininko nevykėlio (Vladimiro) Čiurovo atsistatydinimo. Jam tenka politinė, o ne vien tik baudžiamoji atsakomybė, - pareiškė S.Mitrochinas, turėdamas omenyje Rusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininką. - Turime reikalauti, kad būtų paleistos visos rinkimų komisijos."

Šiame mitinge taip pat pasisakė opozicijos veikėjai Vladimiras Ryžkovas, Borisas Nemcovas, Michailas Kasjanovas ir Jevgenija Čirikova.

"Didžiuojuosi savo tauta, nes mes - tikri piliečiai. Mes neleisime sukčiams ir vagims pagrobti iš mūsų rinkimus", - pareiškė J.Čirikova.

Ji taip pat paragino valdžią paleisti aktyvistus, suimtus per ankstesnius mitingus Maskvoje, o aikštėje susirinkę žmonės pradėjo skanduoti "Laisvę politiniams kaliniams!"

Mitinge kalbėję aktyvistai griežtai kritikavo Rusijos valdžią, jos lyderius ir valdančiąją partiją "Vieningoji Rusija" bei jos vykdomą politiką. Opozicijos veikėjų kalbas protestuotojai sveikino ovacijomis.

Pasak mitingo organizatorių, Bolotnaja aikštėje susirinko 60-80 tūkst. žmonių, tačiau Maskvos policija tvirtina, kad 16 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku aikštėje buvo ne daugiau nei 15 tūkst. žmonių.

I.Ponomariovas pažymėjo, jog aikštės rajone valdžia riboja prieigą prie interneto mobiliojo ryšio priemonėmis.

Agentūros "Interfax" reporteris nurodo, jog visa aikštė, gretimas skveras, tiltas - pilni žmonių; gana daug jų yra ir kitame Maskvos upės krante.

Mitinge pasirodė ir vienas partijos "Jabloko" vadovų Grigorijus Javlinskis.

Akcijos dalyvių šūkiai daugiausia nukreipti prieš Rusijos aukščiausius vadovus, kurie raginami atsistatydinti.

Transparantuose parašyta: "Sugrąžinsime šaliai rinkimus", "reikalaujame balsų perskaičiavimo", "Vieningoji Rusija - žinok savo vietą!"

Mitingo dalyviai ir policininkai elgiasi ramiai, jokių incidentų nėra.

Vis daugiau žmonių ateina į aikštę iš visų artimiausių metropoliteno stočių. Kai kurie nešasi balionus ir vėliavėles su įvairiausių politinių jėgų spalvomis ir simboliais.

Tvarkai palaikyti sutelktos didžiulės teisėsaugos pajėgos.

Tuo metu DELFI korespondento Maskvoje vertinimu, žmonių gali būti kur kas daugiau - iki 100 tūkstančių, jie būriuojasi iš abiejų pusių ir ant tiltų. Tiesa, nuskambėjus perpėjimams, kad tiltai dėl tokio žmonių kiekio gali įgriūti, žmonės nuo tiltų perėjo ant krantinių.

Tai pirmas tokio masto mitingas per pastaruosius 20 metų. kaip pastebi DELFI korespondentas, nors mitinge dalyvauja daug opozicinių partijų atstovų, bet labai daug susirinko ir nepartinių žmonių, dauguma jų prisisegę baltas juosteles - judėjimo, atsiradusio per protestu dėl parlamento rinkimų, simbolį.

Virš žmonių kolonos skraido sraigtasparniai

Minioje, slenkančioje per Maskvą nuo Revoliucijos aikštės link Bolotnajos aikštės į opozicijos akciją, mėginama provokuoti policijos pareigūnus, praneša "Interfax" reporteris.

Jaunimo būrelis, išsibarstęs po visą einančiųjų koloną, dalija žmonėms švilpukus ir ragina kuo garsiau švilpti. Pribėgę prie policininkų, stebinčių, kad kolona tvarkingai judėtų, jaunuoliai primygtinai kiša švilpukus pareigūnams ir siūlo prisidėti prie švilpimo.

Jie dar erzina policininkus provokuojančiais klausimais: "Jūs jau visus vagis pagavote? Tai kodėl čia stovite? Eikite pagaliau kovoti su nusikalstamumu, o ne ginkite jį".

Kolona juda taikiai, ramiai. Kai kurie skanduoja politinius ar net nacionalistinius šūkius. Virš žmonių kolonos skraido sraigtasparniai.

Mitingavo ir Ksenija Sobčiak

Neregistruotos partijos "Kitokia Rusija" lyderis Eduardas Limonovas ir jo šalininkai nusprendė nedalyvauti opozicijos mitinge Bolotnajos aikštėje.

Šeštadienį E.Limonovas ir jo bendražygiai netrukdomi surengė akciją Revoliucijos aikštėje prie Karlo Markso paminklo ir pareiškė, jog protesto akcijos rengėjų sprendimas perkelti mitingą į Bolotnajos aikštę buvo klaida.

"Mes atsiliepėme į raginimą ateiti į Revoliucijos aikštę, paskui prasidėjo (Boriso) Nemcovo manipuliacijos, ir jis išvedė žmones į Bolotnają aikštę. Istorija jam to neatleis", - pareiškė E.Limonovas šeštadienį agentūrai "Interfax".

"Manau, kad po kelių dienų žmonės už galvų susiims. Tai apgaulė, niekšybė ir išdavystė", - sakė jis apie sostinės valdžios pasiūlytą mitingo perkėlimą į Bolotnają aikštę.

"Dabar jie laimingi ir patenkinti išsivaikščios į savo namus, o rytą atsikels ir pasakys: o ko mes pasiekėme? Ogi nieko! Aš ir mano šalininkai nenorime turėti jokių reikalų su Nemcovu ir jo didžiule bomondo (pranc. beau-monde - aukštuomenė) minia, kuri ten susirinko. Tai bomondas, net Ksenija Sobčiak atėjo. Tai ne politika, o liaudies interesų išdavimas", - piktinosi E.Limonovas.

K. Sobčiak – žinoma televizijos laidų vedėja.

Rinkosi kariškiai

Autobusai su vidaus reikalų tarnybos pareigūnais ir sunkvežimiai su Vidaus kariuomenės kariais į Raudonosios, Maniežo ir Triumfo aikščių apylinkes sutelkti per naktį.

Prie Maskvos upės Kremliaus krantinėje ties viešbučiu "Rossija" stovi 15 sunkvežimių kolona, dar 10 sunkvežimių yra Vasilijaus nuokalne (Vasiljevskij spusk) vadinamoje aikštėje .

Kremliaus krantinėje stovi dar viena Vidaus kariuomenės kolona. Daug sunkvežimių ir lengvųjų automobilių sustatyta prie Valstybinio istorinio muziejaus. Maniežo aikštė "įrėminta" metalinėmis užtvaromis.

Sustiprintos saugumo priemonės ir Triumfo aikštės rajone, kur opozicija stengiasi surengti nesankcionuotas akcijas.

Į Bolotnają aikštę atsiųsti rusų kariai iš Šiaurės Osetijos

Dešimtys vidaus reikalų tarnybos sunkvežimių su Šiaurės Osetijos numeriais stovi Maskvoje Bolotnajos aikštėje, kur ketinama surengti protesto prieš Dūmos rinkimų rezultatus mitingą, praneša iš šios aikštės BBC reporteris.

Greta karinių sunkvežimių pastatyta ir policijos automobilių bei autobusų.

Šeštadienį Rusijos miestuose rengiami masiniai mitingai, kurių dalyviai šitaip išreikš savo nepritarimą Valstybės Dūmos rinkimų rezultatams, skelbiančiais, jog beveik 50 proc. balsų pelnė valdžios partija "Vieningoji Rusija".