Remdamasi patikima informacija, TATENA išvardijo visą eilę veiklos formų, priskiriamų branduolinių ginklų kūrimui: didelio galingumo sprogmenų bandymai ir atominės bombos pagrindinio sprogstamojo užtaiso kūrimas.

Šis pranešimas netruko sukelti skilimą tarp galingiausių pasaulio valstybių, kurių nuomonė Irano branduolinių ketinimų klausimu išsiskyrė: Jungtinės Valstijos prabilo apie griežtesnes sankcijas Teheranui, o Rusija pareiškė, kad ši ataskaita gali pakenkti diplomatijai.

Iranas, neigiantis savo norus sukurti atominį ginklą, pasmerkė TATENA, kurios būstinė įsikūrusi Vienoje, pranešimą. Iranas apibūdino jį kaip „nesubalansuotą“ ir „politiškai motyvuotą“.

Iranas nė trupučio nenusileis dėl savo branduolinės programos

Iranas nė trupučio nenusileis dėl savo branduolinės programos, trečiadienį pareiškė prezidentas Mahmoudas Ahmadinejadas, kuris kalbėjo kitą dieną po to, kai Jungtinių Tautų (JT) atominės energetikos priežiūros agentūros ataskaitoje buvo paminėti patikimi įrodymai, kad Teheranas siekia branduolinių ginklų.

M.Ahmadinejadas atmetė įtarimus, kad Irano civilinė branduolinė programa naudojama branduoliniams ginklams kurti, ir sakė: "Mums nereikia atominės bombos".

Sakydamas kalbą, kurią transliavo valstybinė televizija, jis šalies vakaruose esančiame Šahri Kordo mieste susirinkusiai miniai pareiškė: "Nė trupučio nenusileisime dėl to kelio, kuriam esame įsipareigoję".

Prancūzija grasina Iranui precedento neturinčiomis sankcijomis

Prancūzija antradienį paragino taikyti precedento neturinčias sankcijas, jei Iranas ir toliau nepaisys pasaulio pozicijos dėl jo branduolinės programos.

Toks pareiškimas buvo padarytas po to, kai Jungtinių Tautų (JT) atominės energetikos priežiūros agentūra (TATENA) paskelbė, kad Teheranas plėtojo branduolinių ginklų technologijas.

"Jei Iranas atsisakys paklusti tarptautinės bendrijos reikalavimams ir atmes visą rimtą bendradarbiavimą, mes esame pasirengę priimti - su tomis šalimis, kurios paseks (šiuo pavyzdžiu), - precedento neturinčias sankcijas", - sakoma Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

TATENA ataskaita didina susirūpinimą dėl Irano branduolinės programos, sako ES

Europos Sąjunga (ES) trečiadienį pareiškė, kad Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ataskaitoje išdėstyti įtarimai, kad Iranas mėgino pasigaminti atominių užtaisų, "smarkiai didina" nuogąstavimus dėl Teherano branduolinės programos karinio dėmens.

TATENA išvados "smarkiai didina esamus nuogąstavimus dėl Irano branduolinės programos prigimties, kadangi šioje ataskaitoje ypač pabrėžiama TATENA patvirtinta informacija apie galimą karinį dėmenį Irano branduolinėje programoje", sakė viena ES atstovė.

Vašingtonas gali siekti naujų sankcijų Iranui

Jungtinės Valstijos perspėjo didinsiančios spaudimą ir pasiruošusios skelbti naujas sankcijas Iranui, kai Jungtinės Tautos (JT) pranešė, jog Teheranas vystė branduolinių ginklų gamybai reikalingas technologijas.

Ši antradienį paviešinta informacija paskatino respublikonų vanagus reikalauti, kad Baltieji rūmai imtųsi "triuškinamo" ekonominio atsako. Tuo tarpu sklandantys gandai apie tikėtiną Izraelio karinį smūgį Irano branduoliniams objektam kelia sudėtingų klausimų aukščiausiems JAV pareigūnams.

Tačiau pareigūnai taip pat pažymėjo, jog Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ataskaitoje nepateikiama išsamių atsakymų apie numanomą Irano branduolinių ginklų kūrimo programą, o Teheranas griežtai neigia ją vystantis.

Vienas aukštas JAV pareigūnas pareiškė, kad Iranas privalo atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė pastaroji TATENA ataskaita, taip pat nurodė, kad Vašingtonas konsultuosis su savo partneriais dėl "papildomų" spaudimo priemonių ir sankcijų Irano vyriausybei.

"Kalbant apie sankcijas, mes neatsisakome jokios galimybės. Manome, jog yra platus spektras veiksmų, kurių galime imtis", - sakė pareigūnas, pageidavęs likti anonimu.

Kitas aukšto rango pareigūnas pabrėžė, jog TATENA ataskaita atkartoja "labai rimtus nuogąstavimus" Vašingtone dėl Irano branduolinės programos.

Pasak jo, buvo padaryta išvada, jog Iranas nuo praeito amžiaus 10-o dešimtmečio pabaigos iki 2003 metų vykdė "struktūrinę" branduolinių ginklų kūrimo programą, vadovaujant Gynybos ministerijai, kurios uždavinys buvo sukurti branduolinę kovinę galvutę.

Ataskaitoje tiesiogiai neteigiama, kad Iranas vėliau tęsė šią programą, tačiau JAV pareigūnas nurodė, kad esama kai kurių ženklų, jog "nerimą kelianti veikla" galėjo būtu tęsiama.

Kita vertus, jis pažymėjo, jog TATENA ataskaita palieka neatsakytų klausimų apie dabartinę šios programos būklę.

"Ataskaitoje nepateikiama jokių vertinimų, kiek yra pažengusi Irano programa, - sakė Amerikos pareigūnas. - Joje aiškiai netvirtinama, kad Iranas įvaldė visas būtinas technologijas, o mes sutinkame su šiuo įvertinimu."

Vienoje įsikūrusi JT agentūra paskelbė, jog jos turima informacija, kurios apimtis - per 1 000 puslapių, rodo, kad Iranas užsiėmė "savos konstrukcijos branduolinio ginklo kūrimu, įskaitant jo komponentų bandymus".

Ankstesni TATENA įvertinimai buvo daugiausiai susiję su Irano pastangomis pasigaminti radioaktyviųjų medžiagų (urano ir plutonio), kurios gali būti naudojamos tiek atominėje energetikoje, tiek atominiams užtaisams gaminti.

Tačiau joje ataskaitoje aptariamos numanomos Irano pastangos pasigaminti atominių kovinių galvučių ir raketų, kurios galėtų nuskraidinti jas į taikinius.

Kinija ragina taikiai spręsti Irano branduolinės programos problemą

Kinija trečiadienį paragino Irano branduolinės programos problemą spręsti taikiai, kai Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) padarė išvadą, jog Teheranas veikiausiai mėgino pasigaminti atominių ginklų.

Kinis URM atstovas Hong Lei pareiškė, kad jo šalis tebenagrinėja Jungtinių Tautų (JT) agentūros ataskaitą, tačiau paragino Iraną pademonstruoti "lankstumą" ir "nuoširdumą".

"Kinija pasisako už taikias priemones, sprendžiant Irano branduolinės (programos) klausimą", - atstovas sakė eilinėje spaudos konferencijoje.

Rusija pasipiktinusi dėl paskelbtos JT ataskaitos

Rusija pareiškė pasipiktinimą dėl Jungtinių Tautų (JT) Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) sprendimo paskelbti ataskaitą apie Irano branduolinę programą, sakydama, jog toks žingsnis didina įtampą Teherano priešpriešoje su pasaulio galybėmis.

"Maskvoje jaučiamas rimtas nusivylimas ir nesupratimas, jog TATENA generalinio direktoriaus ataskaita dėl Irano, apie kurią pastarosiomis dienomis buvo nemažai pasakyta ir parašyta, transformuojama į naują įtampos didinimo šaltinį dėl problemų, susijusių su Irano branduoline programa", - sakoma Rusijos URM pranešime, kuris buvo išplatintas vėlai antradienį.

"Dar prieš oficialiai išplatinant tarp TATENA narių Vienoje, ši ataskaita tapo priežastimi prielaidoms, gandams, politinėms apkalboms, kas nedaro garbės užsiimantiems dabartinio informacinio triukšmo kurstymu", - pridūrė ministerija.

Maskva nepritaria TATENA ataskaitos paviešinimui, sakydama, jog šis žingsnis mažina galimybę atnaujinti derybas tarp pasaulio galybių ir Teherano, siekiant spręsti šią branduolinę krizę diplomatinėmis priemonėmis.

Rusijos URM pareiškė, kad šiuo dokumentu dabar galės naudotis tiek, kurie nori piešti padėtį Irane tamsiausiomis spalvomis - akivaizdžiai turint omenyje Izraelį ir JAV.

TATENA ataskaitą ruošiamasi paskelbti praėjus kelioms dienoms po to, kai Izraelio prezidentas Shimonas Peresas pareiškė, jog išankstinio smūgio Iranui, siekiant susilpninti šiitiškos respublikos branduolinius pajėgumus, tikimybė sumažėjo.

"Tačiau, matyt, esama tokių, kurie vadovaujasi kitu principu: "Kuo blogiau, tuo geriau." Žinome, mes negalime palaikyti jų destruktyvios logikos, jų kurso į sąmoningą politinio ir diplomatinio proceso nutraukimą", - rašoma URM pranešime.

Pasak Vienoje dirbančių diplomatų, Rusija ir Kinija žengė neįprastą žingsnį - kartu paragino TATENA visiškai neskelbti naujosios ataskaitos.

Rusijos URM reiškia pasipiktinimą, kad kai kurios šios ataskaitos dalys, kuriose nurodoma, jog TATENA turi "patikimos" informacijos, jog Teheranas galimai mėgino pasigaminti branduolinių ginklų, buvo nutekintos žiniasklaidai dar prieš oficialų šio dokumento paskelbimą

"Mes pirmiausiai norėtume paklausti: kiek Agentūros sekretoriatas pajėgus užtikrinti deramą konfidencialumą darbe, be kurio TATENA uždavinių sprendimo efektyvumas tampa abejotinas?" - nurodė ministerija.