"Gallup" spalio 6-9 d. telefonu apklausė 1 005 amerikiečius nuo 18 metų amžiaus, kurie gyvena 50 JAV valstijų ir Kolumbijos apygardoje.

"Daugiau žmonių laiko ginklus šalies pietuose (54 proc.) ir vidurio vakaruose (51 proc.) nei rytuose (36 proc.) ar vakaruose (43 proc.)", - rašoma "Gallup" atliktos apklausos ataskaitoje.

Šiais metai labai padaugėjo ginklus turinčių moterų - 43 proc., palyginti su 36 proc. praeitais metais.

Apklausos rezultatai rodo, kad rekordiškai mažai žmonių - 26 proc. - pritaria draudimui turėti pistoletus, kuris negaliotų tik policijos pareigūnams ir kitiems įgaliotiems asmenims.

49 JAV valstijose leidžiama turėti šaunamuosius ginklus savigynai ir kitiems teisėtiems tikslams.