Už maždaug 160 kilometrų į pietus nuo Bagdado esančiame Nedžefo mieste per radikalių kovotojų susirėmimus su JAV pajėgomis per kelias pastarąsias savaites žuvo ir buvo sužeista šimtai žmonių.

Nepabūgusi JAV bombardavimo ir nereguliariosios kariuomenės snaiperių ugnies, aštuonių politinių ir dvasinių lyderių grupė keliavo į M. Sadro biurą, siekdama nutraukti maištą šventajame mieste bei kitose Irako dalyse.

M. Sadro padėjėjas kartu su delegacija vykusiems žurnalistams pareiškė, kad radikalusis dvasininkas atsisakė susitikti su Irako lyderių grupe dėl "besitęsiančios amerikiečių agresijos". Kitas padėjėjas Bagdade pažymėjo: "M. Sadras atsisakė susitikti su jais dėl saugumo ir sunkiosios artilerijos ugnies Nedžefe".

Delegacija susitiko su aukščiausiais M. Sadro padėjėjais ir miesto švenčiausioje šventykloje - Imamo Ali mečetėje, kur yra užsidarę daug M. Sadro nereguliariosios kariuomenės karių. Jie laukė radikaliojo dvasininko tris valandas.

Su delegacija susitikęs aukštas M. Sadro padėjėjas šeichas, nepasirodžius M. Sadrui, bandė švelninti padėtį. "Tai, ką išgirdome (iš delegacijos), turi teigiamų ženklų. Mes norime tai aptarti", - sakė jis.

Delegacijai atvykus į Imamo Ali šventyklą, kilo chaosas. Per tūkstantį jaunų vyrų šaukė, mušėsi į krūtines, kėlė į orą kumščius ir skandavo "Tegyvuoja Moktada". Iš gretimų kapinių buvo girdėti sprogimai ir artilerijos ugnis.

Nepavykus susitikti su M. Sadru, delegacija nuvyko į gubernatoriaus būstinę. Tuo metu kapinėse vyko susirėmimas - JAV sraigtasparniai šaudė į sukilėlius, šie atsakė į JAV ir Irako vyriausybės pajėgas šaudydami iš mortyrų ir kulkosvaidžių. Vėliau, liudytojų teigimu, delegacija grįžo į Bagdadą.

Irako politinių ir dvasinių lyderių grupė JAV sraigtasparniais "Black Hawk" į Nedžefą skrido iš susitikimo Bagdade, kur 1,3 tūkst. delegatų siekė išrinkti pereinamojo laikotarpio asamblėją, kuri kontroliuotų ministro pirmininko Ijado Alavio vyriausybės veiklą.