Siekiant išsaugoti nacionalinį paveldą Kairą apėmusio chaoso metu, ant pastato, kuriame eksponuojamos garsiosios senienos, stogo buvo dislokuoti snaiperiai ir dar kelios dešimtys karių saugojo muziejaus pastatą iš lauko.

Praėjusią savaitę prie muziejaus vyko vieni didžiausių protestų prieš vyriausybę.

Pirmadienį maždaug pustuzinis įtariamų muziejaus plėšikų buvo suguldyti ant grindų prie įėjimo į pastatą. Jų veidus dengė apklotas. Pasak apsaugos, vyrai buvo sučiupti, kai mėgino įsilaužti į muziejų.

Muziejų saugančių vyriausybės pajėgų generolas sakė, kad kariai sekmadienį suėmė maždaug 35 vyrus, kurie bandė įsilaužti į pastatą. Dar 15 tokių įsilaužėlių buvo sulaikyta pirmadienį.

Kariai sakė gavę nurodymą nešaudyti į žmones, tačiau saugoti pastatą ir jame saugomas vertybes.

Nors didžioji muziejaus eksponatų dalis nebuvo paliesta, tačiau yra ankstesnio įsilaužimo į muziejaus pastatą žymių, sakė generolas, nenorėjęs skelbti savo pavardės.

Antrajame aukšte išdaužta viena vitrina, kuriame buvo eksponuojamas auksinis pakabukas, dvi nedidelės lazdelės ir dar keli nedideli įrankiai. Dar viena virtina buvo išdaužta pirmame aukšte. Abi šios vitrinos yra netoli grotuotos salės, kurioje saugoma karaliaus Tutanchamono pomirtinė kaukė, kasmet į muziejų sutraukianti milijonus turistų.

Muziejaus suvenyrų krautuvėlėje buvo išdaužtas stiklas, ant žemės mėtėsi suvenyrai bei atvirukai.

Su apsauga muziejų pirmadienį apėjęs aukščiausiosios senienų tarybos pirmininkas Zahi Hawassas patikino, kad pastatas yra gerai saugomas kariuomenės.

Kiek vėliau Z.Hawassas buvo paskirtas valstybės senienų ministru naujoje šalies vyriausybėje, kurią prisaikdino protestuotojų atsistatydinti raginamas šalies prezidentas Hosni Mubarakas.

"Muziejus yra saugus, Egiptas yra saugus", -sakė Z.Hawassas.

Tuo tarpu muziejaus administratorius ant laiptų rado nedidelės molinės skulptūros galvą, kuri galėjo likti nuo ankstesnio plėšikų įsilaužimo.

Penktadienį į muziejų įsilaužę plėšikai nuplėšė dviejų mumijų galvas ir apgadino maždaug 75 nedidelius įrankius. Įsilaužėlius sulaikė kareiviai.

Muziejaus direktoriaus Tareko El Awady teigimu, vagys greičiausiai ieškojo aukso ir nesuvokė kitų muziejuje saugomų eksponatų vertės.

Sekmadienio rytą, dar prieš atvykstant policijai, muziejaus saugoti ėmėsi patys miesto gyventojai - jie gyva grandine užtvėrė įėjimo į muziejų vartus. Kai kurie jų buvo ginkluoti policininkų lazdomis.