Teisingumo už genocidą vykdymas Ruandai tapo sunkiu iššūkiu. Už nusikaltimus, kurie šalyje buvo įvykdyti prieš 10 metų, sulaikyta daugiau kaip 80 tūkst. įtariamųjų, tačiau beveik 300 svarbiausių jo vykdytojų ir organizatorių tebesislapsto užsienyje.

"Jei neįgyvendinamas teisingumas, negali būti ir susitaikymo. Mes turime žinoti tiesą", - sakė buvęs genocido aukų grupės "Ibuka" vadovas Antoine'as Mugesera (Antuanas Mugesera) per konferenciją, skirtą 10-jai genocido, kurio oficialus paminėjimas įvyks trečiadienį, sukakčiai.

"(Genocido) aukomis tapo daugiau kaip milijonas žmonių, tad kaltųjų skaičius yra dar didesnis", - teigė jis ir priminė, kad daugelį aukų mirtinai užkapojo ar uždaužė siautėjanti minia.

Genocidas prasidėjo, kai 1994 metų balandžio 6 dieną buvo numuštas lėktuvas, kuriuo skrido Ruandos ir Burundžio prezidentai. Tada politikoje dominuojančios etninės hutu daugumos ekstremistai pradėjo masines tutsių ir nuosaikiųjų hutų žudynes.

Afrikos šalis vienijanti Afrikos Sąjunga (AS), ketinanti steigti daugiašales pajėgas, kurios galėtų įsikišti į žemyno šalis draskančius pilietinius karus, teigia, jog dabar ji yra daug geriau pasirengusi veikti, kad būtų užkirstas kelias panašiam genocidui.

"AS taikos ir saugumo tarybos pastangas palengvins ankstyvojo įspėjimo sistemos, kurios informuos Tarybą, kas vyksta kiekviename žemyno kampelyje" - per spaudos konferenciją Adis Abeboje sakė AS politinių reikalų komisarė Julia Dolly Joiner (Džiulija Doli Džoiner).

Šiuo metu Ruandai tenka skubiai spręsti klausimą, ką daryti su tūkstančiais perpildytuose kalėjimuose laikomais įtariamaisiais. Jų teismo procesai už įtariamus eilinių genocido vykdytojų vaidmenis užtruks dešimtmečius, jei jie vyks įprastuose teismuose.

Teismams paspartinti Ruandoje buvo įsteigta kaimų teismų sistema, vadinama Gakaka (Gacaca). Jai specialiai apmokomi teisėjai, o kaimynai prašomi tapti neoficialių prisiekusiųjų žiuri nariais teismo procesuose, kuriuose gali būti nagrinėjamos ir jų pažįstamų ar net giminaičių bylos.

Ruandai taip pat sunkiai sekasi ir ieškoti svarbių įtariamųjų, kurie kaltinami sumanę ir organizavę žudymus.

JT tarptautinis karo nusikaltimų tribunolas Ruandai suėmė 66 iš 81 įtariamojo susijus su šiuo genocidu, tačiau per 10 metų paskelbė vos 18 nuosprendžių. Ruandoje tai sukėlė didelį nusivylimą.

Tuo tarpu buvęs JT taikos palaikymo pajėgų vadovas Romeo Dallaire'as teigia, jog Vakarų jėgos yra "atsakingos" už 1994 metais Ruandoje vykdytą genocidą, nes pakankamai nesirūpino, kad jį nutrauktų.

"Tarptautinei bendrijai visiškai nerūpėjo ruandiečiai, nes Ruanda buvo strategiškai nereikšminga valstybė", - Kigalio mieste per spaudos konferenciją, skirtą 10-osioms skerdynių metinėms pažymėti, sakė kanadietis generolas Romeo Dallaire'as.

"Ruanda privalo neleisti kitiems pamiršti, kad yra nusikalstamai atsakingi už genocidą, - sakė jis, konkrečiai išskirdamas Prancūziją, Didžiąją Britaniją ir Jungtines Valstijas. - Genocidas buvo brutalus, nusikalstamas ir šleikštus bei, matant tarptautinei bendrijai, tęsėsi 100 dienų".

57 metų Romeo Dallaire'as pirmąkart po 1994 metų į nedidelę Centrinės Afrikos valstybę grįžo, kad papasakotų ruandiečiams, ką prisimena apie žudynes, ir pateiktų rekomendacijas dėl taikos palaikymo misijų ateityje. Romeo Dallaire'as Ruandoje šiuo metu yra populiarus, nes, siekdamas užkirsti kelią 1994-ųjų skerdynėms, jis nepaliaujamai dirbo, nors ir bergždžiai. Kanadietį atsargos karį smarkiai traumavo tai, kad jo misija nesugebėjo užkirsti kelio maždaug 800 tūkst. tutsių ir nuosaikiųjų hutų nužudymui, kurį vykdė hutų ekstremistai.