Vatikano pranešime, paskelbtame po penktadienį vykusio kardinolų susitikimo, sakoma, kad Šventasis Sostas kuria naujas instrukcijas vyskupams, kaip reaguoti į seksualinio išnaudojimo atvejus, taip pat dėl bendradarbiavimo su vietos pareigūnais.

Katalikų kardinolai iš viso pasaulio susirinko į retą pasitarimą, kuriame buvo diskutuojama apie tikėjimo laisvę, kunigų vykdomą vaikų seksualinį išnaudojimą, taip pat apie anglikonų atsivertėlių priėmimą į Katalikų Bažnyčią.

Tikėjimo doktrinos kongregacijos vadovas amerikietis kardinolas Williamas Levada, šiame poste pakeitęs Josephą Ratzingerį, dabartinį popiežių, kalbėjo apie "didesnę vyskupų atsakomybę, saugant jiems patikėtus tikinčiuosius", sakoma Vatikano pranešime.

Už uždarų durų vykęs pasitarimas buvo surengtas prieš konsistorijos ceremoniją, per kurią popiežius paskirs 24 naujus kardinolus, iš kurių 20 bus jaunesni nei 80 metų, todėl turintys teisę dalyvauti slaptoje konklavoje, jeigu tektų rinkti naują Katalikų Bažnyčios vadovą.

Bažnyčia pastaruoju metu stengiasi atsigauti po keliose šalyse kilusių skandalų dėl kunigų vykdyto vaikų ir jaunuolių seksualinio išnaudojimo.

Aukos reikalauja daugiau veiksmų

Vatikane vykstant kardinolų pasitarimui, penktadienį Romoje protestavo nukentėjusieji nuo pedofilų kunigų. Jie sako, kad Vatikanas nepadarė pakankamai, kad apsaugotų vaikus.

"Norime, kad vyskupai perduotų policijai ir prokurorams dvasininkų, kurių vykdytas vaikų išnaudojimas buvo įrodytas, pripažintas arba dėl kurio buvo pateikta įtikinamų kaltinimų, asmenine bylas", - sakė Jungtinėse Valstijose veikiančio Kunigų išnaudojimą išgyvenusių asmenų tinklo (SNAP) vadovė Barbara Blaine.

"Vienintelis būdas, galintis mus užtikrinti, jog visi vaikai, kuriuos pažįstame, ir vaikai, kurie kiekvieną dieną klauso mišių, bus saugūs - jeigu Bažnyčia liausis priešintis ir pradės bendradarbiauti, kaip turėtų elgtis ir elgtųsi bet kuri kita organizacija", - SNAP narė ir kunigų pedofilijos auka Lucy Duckworth (Liusi Dakvort) sakė spaudos konferencijoje.

Kinijos Bažnyčia

Kardinolų pasitarimo dalyviai taip pat kalbėjosi apie tikėjimo laisvę. Šie debatai iš dalies buvo susiję su naujausiu Vatikano ir Kinijos komunistinės vyriausybės konfliktu dėl vieno vyskupo įšventinimo be popiežiaus leidimo.

Tikėjimo laisvės tema iškilo ketvirtadienį, kai Vatikanas perspėjo Kiniją neversti popiežiui ištikimų vyskupų dalyvauti įšventinant vyskupą, kuris yra valstybės remiamos, tačiau Šventojo Sosto nepripažįstamos Bažnyčios narys.

Prelatai išsakė susirūpinimą, jog pastarasis konfliktas su Pekinu gali pabloginti jo santykius su Katalikų Bažnyčia, kurie pastaruoju metu buvo santykinai pagerėję.

Praeitą šeštadienį Kinijos šiauriniame Čengdė mieste dvasininkas Guo Jincai (Guo Dzincai) buvo konsekruotas į vyskupus per ceremoniją, kurią saugojo policija, neleidus arčiau prieiti žurnalistams.

Dalis Kinijos katalikų priklauso popiežiaus pripažįstamai ir vyskupus įgaliotai įšventinti Bažnyčiai, o kiti - valstybės remiamai "patriotinei asociacijai", kuri pati skiria savo vyskupus.

Pastaraisiais metais Benediktas XVI ragino Kinijos katalikus susitaikyti, o kai kurie vyskupai buvo įšventinti pritarus pontifikui ir Pekino institucijoms.