Nors Lietuvoje prezidentinis skandalas dar nesibaigė, bet jau dabar kyla klausimas: ar pajėgios mūsų teisėsaugos struktūros iškelti bylas ir be kompromisų nubausti nusikaltusius politikus, pareigūnus ir eilinius aferistus, nusavinti jų turtą ir, jei reikia, įkalinti. Ar ranka ranką plaus tol, kol viskas aprims ir akivaras vėl užžels?

Išskirtinį interviu “Akis į akį” davė Airijos mafijos siaubas - Nusikalstamai įgyto turto tyrimų biuro direktorius, Airijos kriminalinės policijos vyriausiasis komisaras Fylix’as McKenna. Jis vadovavo vienai didžiausių operacijų, kurios metu Airijoje buvo susemti ir pasodinti 150 mafijai artimų žmonių, o svarbiausia - konfiskuotas jų turtas.

Vis dėlto, nusikalstamų struktūrų neutralizavimas pareikalavo labai brangaus kraujo – buvo nužudyta legendinė Airijos tiriamosios žurnalistikos atstovė Veronika Gyrn (Veronica Guern).

4 vaikai - nedaug

Pone vyriausiasis komisare, paryškinkite Lietuvos žmonėms pagrindinius Jūsų karjeros akcentus.

Esu policijos pareigūnas, turiu kriminalinės policijos vyriausiojo komisaro laipsnį. Airijos policijoje tarnauju nuo 1966 m. Didžiausią savo karjeros dalį praleidau dirbdamas detektyvu, tyriau organizuotą nusikalstamumą. Šiuo metu esu Nusikalstamai įgyto turto tyrimų biuro (Tyrimų biuro) vadovas, o pagal mūsų statutą mano pareigos vadinasi - vyriausiasis biuro pareigūnas.

Kodėl nusprendėte tapti policininku?

1966 m. toje Airijos dalyje, iš kurios esu kilęs, buvo sudėtinga padėtis. Be to, mano giminės nariai taip pat tarnavo policijoje. Laikiau tai tinkamu pasirinkimu, o metams bėgant tuo tik įsitikinau.

Papasakokite apie savo šeimą.

Esu vedęs vyras, turiu keturis vaikus, iš kurių du - policininkai.

Kiek kalbinome airių - visi turi gausias šeimas, tarp jų ir Europos Parlamento pirmininkas Patas Koksas...

Kai sakote, kad Airijoje tradicija turėti daug vaikų, tai mūsų keturi vaikai nėra didelė šeima... Pvz., aš pats esu iš 11 vaikų šeimos... Čia tai jau gausi!..

Drąsios žurnalistės nužudymas

Vyriausiasis komisare, kada buvo įsteigtas Jūsų vadovaujamas Tyrimų biuras?

Mūsų Biuras buvo įsteigtas 1996 birželio mėnesį po drąsios žurnalistės Veronikos Gyrn nužudymo.

Papasakokite plačiau apie šios drąsios žurnalistės nužudymą.

Veronika per dvejus paskutinius savo gyvenimo metus pasižymėjo tiriamosios žurnalistikos darbais. Savo savaitiniuose straipsniuose laikraštyje “The Sunday” ji aprašė pagrindinius Airijos kriminalinio pasaulio vadeivas, jų turtus. Šie žmonės anksčiau nebuvo teisti už kokį rimtą nusikaltimą. Viena nusikalstama organizacija, užsiimanti narkotikų prekyba, nusprendė žurnalistę nužudyti. Dabar šios grupuotės nariai atlieka bausmes: vienas jų nuteistas kalėti iki gyvos galvos už V. Gyrn žmogžudystę, likę - už prekybą narkotikais.

Iki buvote paskirtas Tyrimų biuro vadovu, dirbote Airijos kriminalinėje policijoje?

Taip. Iki biuro įsteigimo buvau seklys Airijos policijoje.

Airijos nusikaltėlių suvaldymas

Ar galėtumėte palyginti organizuoto nusikalstamumo situaciją tada ir dabar?

Organizuotas nusikalstamumas 1996 m. buvo pasiekęs aukščiausią tašką. Gaujų tarpusavio žudynės tapo įprastas dalykas. Per kelerius metus įvyko daugiau kaip 20 žmogžudysčių. Kriminalinio pasaulio autoritetai puikavosi savo nusikalstamai įgytu turtu. 1996 m. Airijoje veikė 12 stambių, gerai organizuotų ir žiaurių gaujų. Šiandienos mūsų kriminalinės žvalgybos duomenys rodo, kad Airijoje veikia gerai organizuotų 17 gaujų ir daug prasčiau organizuotų grupelių. Nusikalstamumą Airijoje po 1996 m. pavyko sumažinti, tačiau pastaraisiais metais jis vėl didėja ir visuomenei tampa svarbus klausimas. Vien tik šiais metais įvyko 40 žmogžudysčių, 20 iš jų yra susiję su gaujomis.

Nusikalstamai įgyto turto tyrimų biuras

Ar galima teigti, kad Tyrimų biuras buvo įsteigtas būtent dėl visuomenės spaudimo po žymiosios žurnalistės nužudymo?

Taip. Dauguma ekspertų Airijoje pripažįsta, kad biurą įsteigti buvo nuspręsta po Veronikos nužudymo, tuometinių įvykių ir visuomenės reakcijos į juos.

Buvo labai sunku pradėti, juk buvo ypač daug darbo...

Sutinku. Pradėjome ant plyno lauko su 16 pareigūnų... Vyriausybė rengė atitinkamus įstatymus. Mūsų tikslas buvo nusikalstamą pasaulį “kirsti” per nuosavybę. Aptikti turtus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai buvo įgyti iš nusikalstamos veiklos, ir remiantis įstatymu skirti areštą bei konfiskuoti, atsižvelgiant į nusikaltėlių pajamas. Nusikalstamam pasauliui sukūrėme labai daug diskomforto ir kirtome per pačią skaudžiausią vietą – jų kišenes. Perėmėme didelę dalį įvairios nusikaltėlių nuosavybės ir milžiniškas grynųjų pinigų sumas. Vėliau visa tai buvo pripažinta viešai: per Nacionalinį radiją ir kitą žiniasklaidą...

Kokios yra Tyrimų biuro funkcijos?

Mūsų biuras yra daugiaagentūrinė įstaiga, kurioje dirba policijos pareigūnai, pajamų inspektoriai, muitinės ir socialinės apsaugos pareigūnai. Funkcijos paskirstytos labai paprastai: policijos pareigūnų – nuosavybės, kuri įtariama ar pripažinta kaip įgyta neteisėtai, areštas ir konfiskavimas. Biuro pareigūnai taip pat nuolat taiko Pajamų įstatymą. Mūsų socialinės apsaugos darbuotojai tikrina sukčiavimus, nepagrįstus prašymus, nuolaidas, kitas išimtis socialinėje srityje.

Socialinis sukčiavimas

Ar galėtumėte mūsų klausytojams paaiškinti kas yra “socialinis sukčiavimas”?

Pvz., visi Airijos bedarbiai turi teisę pretenduoti į Vyriausybės suteikiamą socialinę paramą ir nuolaidas. Kai tiriame nusikalstamas grupuotes ir aptinkame, kad jų nariai ar pastarųjų šeimos nariai kreipiasi dėl socialinių nuolaidų, nustatome, kad jie turi neteisėtų pajamų ir šias socialines nuolaidas jiems panaikiname.

Ar Tyrimų biuras renka žvalgybinę informaciją apie “šešėlinę ekonomiką”?

Daugumos mūsų tiriamų bylų objektas ir yra lėšos, gautos iš, mano terminais kalbant, “juodosios ekonomikos”. Mat mūsų taikiniai daugiausia yra niekur neregistruoti, nėra sistemos dalis ir kartais veikia jau daug metų. Tokia jau specifika, kad tamsusis pasaulis veikia be jokių registracijų ir pažymėjimų.

Miesto architekto teismas


Kaip Jūsų vadovaujamas biuras prisideda prie kovos su korupcija viešajame sektoriuje?

Kaip tik šiandien rytą laimėjome bylą prieš buvusį Dublino miesto planavimo vadovą, kuris buvo nuteistas už korupciją po tris savaites trukusio teismo proceso. Jam 80 metų, 15 metų jis jau pensininkas. 1999-siais metais Tyrimų biuras gavo informaciją ir pradėjo tyrimą dėl šio asmens veiklos ir jo nuosavybės įsigijimo aplinkybių. Šio darbo rezultatai tokie – jam teko parduoti savo privatų namą, kad galėtų sumokėti nuslėptus pajamų mokesčius ir taip pat jis buvo pirmasis nuo 1989-jų metų nuteistas šiame teismo procese už korupciją. Mūsų biuras tiria tas bylas, kurios mums priskiriamos, o žvelgiant istorine prasme - Airijoje žinomų viešosios valdžios atstovų korupcijos atvejų buvo labai mažai.

Ar esama korupcijos tarp Jūsų biuro pareigūnų? Kaip su ja kovojate?

Mano atsakymas labai trumpas – galiu atvirai pasakyti: ”Korupcijos mūsų biure nėra”. Kodėl? Dėl to, kad Tyrimo biuro pareigūnai, kurių šiuo metu yra 56, yra mano paties parenkami, yra labai griežta atranka, jie pastoviai tikrinami, tą darome ir mes patys, paskirdami atsakingus pareigūnus priežiūrai vykdyti. Beje, Airijoje dėl sąsajų su korupcija labai retai kada policijos pareigūnai yra tiriami.

Kaip mafija ieškojo teisinių landų

Ar daug laiko reikėjo praleisti Tyrimų biurui įrodinėjant būtinybę ir konstitucinę teisę dirbti?

Kai, remdamiesi Baudžiamojo proceso įstatymu, Apygardos teismui padavėme pirminius ieškinius dėl turto arešto, vienas pagrindinių mafijos vadeivų pradėjo teisinį procesą dėl paties Įstatymo konstitucingumo. Procesas kelias dienas buvo nagrinėjamas apygardos teisme, o vėliau pastarojo sprendimas buvo apskųstas Airijos Aukščiausiajam Teismui. Lygiagrečiai su tyrimu prieš šį mafijos vadeivą areštavome tarptautiniu mastu veikiančios nusikalstamos asociacijos pinigų plovėjų Airijoje lėšas. Tada ši nusikalstama asociacija pradėjo finansuoti didžiulį konstitucinį ir teisinį procesą prieš mūsų biuro veiklą ir Baudžiamojo proceso įstatymą. Jų skundai buvo įtraukti į anksčiau minėtą procesą ir abu buvo pradėti nagrinėti Aukščiausiame Teisme, kurio teisėjai vieningai - 7 : 0 - nutarė, kad Tyrimų biuras nepažeidė nei Konstitucijos, nei įstatymų. Mūsų biuras neprarado nė vieno taško.

Ar kitos valstybės perėmė Airijos modelį kovoje su nusikalstamai įgyta nuosavybe?

Nepameluosiu sakydamas, kad Didžioji Britanija neseniai taip pat įsteigė labai panašią instituciją, kurią pavadino Nuosavybės atgavimo agentūra. Jie ilgai studijavo mūsų patirtį. Tai nėra visiškai tas pats, tačiau labai artimas modelis. Kitose Europos valstybėse yra panašūs padaliniai, kurie užsiima nuosavybės areštu ir konfiskavimu, tačiau jie labiau susiję su baudžiamuoju persekiojimu ar nuosprendžio vykdymu. Nuo mūsų skiriasi tuo, kad mums nereikia, jog asmuo būtų nuteistas, norint konfiskuoti jo nuosavybę - tai darome civiline tvarka.

Nusikaltėlių turto areštai

Ar galėtumėte detaliau paaiškinti pačią procedūrą? Kada galite areštuoti turtą?

Jei aš, kaip policijos vyriausiasis komisaras, gavęs tyrimo išvadas, turiu pagrįstų motyvų galvoti, jog konkretus turtas įgytas nusikalstamai - apygardos teismui, remdamasis Baudžiamojo proceso įstatymu, įteikiu prašymą priimti nutartį areštuoti turtą. Šis turtas turi viršyti 30 000 eurų vertę. Prašyme teismui išdėstau visus savo motyvus kaip ir kiekviename eiliniame civiliniame ieškinyje. Juos paremiu policijos surinkta žvalgybine medžiaga. Ji gali būti tiek Airijos, tiek Jungtinės Karalystės, tiek JAV ar kurios kitos valstybės specialiosios tarnybos. Savo ieškinyje taip pat apibūdinu asmens nusikalstamą elgesį, jo nusikaltėlišką gyvenimo būdą ir stilių, kaip šio asmens turtas buvo nupirktas grynaisiais pinigais ar kitaip įsigytas, remiuosi muitinės, sąskaitų bankuose dokumentais, pateikiu išvadas, kaip šis turtas pasiekė asmenį, kam jis priklausė anksčiau, o jei asmuo, kurio turtą norime areštuoti anksčiau buvo teistas, ypač už prekybą narkotikais, visa tai taip pat įrašau savo pareiškime teismui. Parodau kaip turtą jis įgijo būtent dėl ryšių su nusikalstamumu ir prašau apygardos teismą areštuoti jam priklausantį turtą.

Kuri nusikalstama veika Airijoje pelningiausia?

Daugiau kaip 80 mūsų biuro tyrimų nuo 1996 m. buvo susiję su narkotikų prekiautojais.

Ar Lietuvos organizuotas nusikalstamumas aktyvus Airijoje?

Ne.

Yra gerai žinomų susivienijimų, kurias įsteigė organizuotas nusikalstamumas, siekiantis plauti pinigus ir veikti ekonominius procesus užsienio valstybėse. Neseniai Lietuvos VSD generalinis direktorius Mečys Laurinkus pareiškė, jog rusų mafija Lietuvoje yra labai aktyvi, ypač ekonominiais klausimais. O ar jie ir Airijoje plauna pinigus?

Man kaip Nusikalstamai įgyto turto tyrimo biuro vadovui, neteko aptikti įrodymų, jog lietuvių ar rusų mafija pinigus bandytų plauti Airijoje.

Ar Rusijos nusikalstamas susivienijimas “XXI vek”, kuriam vadovauja Anzoras Aksentjevas Kikališvilis, ar kitos rusų mafijos grupuotės aktyviai veikia Airijoje?

Dėl “XXI vek” atsakyti negalėčiau, nes konkrečių įrodymų neturiu. Tačiau gali būti, jog Rusijos mafija dalyvauja airių kilmės lengvatinės prekybos, arba “ofšorinių” įmonių veikloje.

Kaip užkertate kelią terorizmo neteisėtam finansavimui?

Visų pirma, finansinio pasaulio atstovų kruopštaus sąmoningumo dėka. Rengiame seminarus, kurių metu visų pagrindinių finansinių institucijų Airijoje atsakingiems kovos su pinigų plovimu pareigūnams, be visa kita, aiškiname ir kaip atpažinti užsienio kriminalinius elementus, bandančius pasinaudoti stambiais bankais ir svarbiausiomis finansų institucijomis.

Kontaktai su Pabaltiju

Ar turite kokių nors kontaktų su Lietuvos policija?

Per pastaruosius metus mūsų Nusikalstamai įgyto turto tyrimo biurą aplankė ne viena delegacija iš Centro ir Rytų Europos, ypač su ES finansuojamomis programomis. Atsimenu taip pat ir Lietuvos policijos delegaciją, kuri buvo atvykusi ir studijavo tai, kuo mes užsiimame.

Sociologinės apklausos rodo, jog Lietuvos piliečiai iš visų palankiausiai vertina policijos generalinį komisarą Vytautą Grigaravičių. Ar policija populiari ir Airijoje?

Policija Airijoje turi visišką mūsų keturių milijonų piliečių paramą ir pasitikėjimą, kuris matyti visose visuomenės gyvenimo srityse. Visuomenė remia policijos siekius, tai ypač išryškėjo, kai iškilo būtinybė apginkluoti policijos pajėgas.

Tarptautinis ekspertas

Esate taip pat ir tarptautinis Europos Tarybos ir Tarptautinio valiutos fondo (TVF) kovos su pinigų pinigų plovimu ekspertas. Papasakokite apie šias savo pareigas.

2000 m. kartu su Europos komisijos atstovais lankiausi Estijoje, kur atlikome teisinių aktų dėl kovos su pinigų plovimu įvertinimą. O kaip TVF ekspertas daugiausia dirbau stiprindamas pačią teisėsaugą kovoje su pinigų plovimu, pvz., lankiausi Meno saloje ir kitur. Be to, kaip TVF ekspertui teko dalyvauti ir neseniai Vienoje vykusiuose JT pasitarimuose, kur trečiosioms pasaulio šalims buvo rengiami įstatymų projektai dėl turto arešto ir konfiskavimo. Rengėme tokias projektų redakcijas, kad jas būtų galima pritaikyti kiekvienoje šalyje.

Airijos policijoje tarnaujate jau 30 metų. Ar laikote savo darbą pavojingu?

Kaip detektyvas labai dažnai turiu susidurti su šaltakraujiškais nusikalstamo pasaulio atstovais. Retkarčiais kildavo rimtų pavojų, susijusių su darbu policijoje. Tačiau kiek Airijos nusikaltėliai bebandytų mums grasinti, vis dėlto visi įvykę policijos pareigūnų nužudymai buvo netyčiniai. Airijos nusikaltėliai nedrįsta persekioti policijos pareigūnų.

O ką Airijos kriminalinės policijos vyriausias komisaras veikia laisvalaikiu?

Jūsų kalbinamas vyriausias komisaras ir Tyrimų biuro vadovas laisvalaikiu mėgsta ilgus pasivaikščiojimus, retkarčiais žaidžia golfą, o anksčiau bėgdavo maratoną. Laisvalaikiu stengiuos palaikyti gerą fizinę formą.

Lietuvos radijo ketvirtadienių laida “Akis į akį” transliuojama 16.05 val., kartojama 20.20 val. ir penktadieniais “Ryto garsuose” 9.05 val. per LR1.