"Popiežius apie tai žinojo. Jis turėtų būti laikomas atsakingu", - Arthuras Budzinski sakė prie Milvokio arkivyskupijos pastato.

Šie komentarai nuskambėjo pasirodžius dienraščio "The New York Times" pranešimui, kuriame sakoma, jog būsimasis pontifikas nesiėmė jokių veiksmų, gavęs perspėjimų, jog kunigas Lawrence'as C.Murphy tvirkino berniukus kurčiųjų mokykloje.

Manoma, kad L.C.Murphy 1950-1974 metais Šv.Jono kurčiųjų mokykloje Viskonsine išprievartavo iki 200 nepilnamečių.

"The New York Times" ketvirtadienį paviešino dokumentus, rodančius, jog aukšti Vatikano pareigūnai nesiėmė jokių veiksmų prieš L.C. Murphy, nors buvo gavę daug JAV vyskupų perspėjimų.

Vienas iš tų pareigūnų - tuometinis Vatikano tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas kardinolas Josephas Ratzingeris, kuris 2005 metais buvo išrinktas popiežiumi.

A.Budzinski, kuris yra kurčnebylys ir mokėsi Šv.Jono mokykloje, su žurnalistais kalbėjosi ženklų kalba, kurią vertė jo dukra. Pasak vyro, L.C.Murphy naktimis ateidavo į berniukų bendrabutį, nusivesdavo į drabužinę ir ten prievartaudavo.

62 metų A.Budzinski pasakojo, kad apie šiuos nusikaltimus jis 1974 metais pranešė tuometiniam Milvokio arkivyskupui Williamui Cousinsui ir kitiems pareigūnams.

Tačiau arkivyskupas jį apšaukė, o A.Budzinski "išėjo iš to susitikimo verkdamas", sakė vyras.

"The New York Times" paskelbti dokumentai rodo, kad praeito amžiaus 10-ame dešimtmetyje, po tų nusikaltimų praėjus daugeliui metų, tuometis Milvokio arkivyskupas Rembertas Weaklandas ir kitas Viskonsino vyskupas apie L.C.Murphy veiksmus pranešė "tiesiogiai kardinolui Josephui Ratzingeriui, būsimajam popiežiui".

J.Ratzingeris neatsakė į tą pranešimą, o jo padėjėjų inicijuotas bažnytinio tribunolo procesas buvo sustabdytas, kai L.C.Murphy parašė būsimajam pontifikui laišką, kuriame maldavo leisti jam ramiai nugyventi likusius metus, rašo dienraštis.

L.C.Murphy mirė 1998 metais, nepašalintas iš kunigų luomo.

Prancūzijos vyskupai pasmerkė dvasininkų pedofilijos atvejus, tačiau gynė popiežių

Prancūzijos katalikų vyskupai penktadienį pareiškė jaučiantys "gėdą" dėl vaikų seksualinio išnaudojimo atvejų, susijusių su dvasininkais ir Bažnyčios darbuotojais, tačiau skundėsi, kad kaltinimai dėl pedofilijos tapo dingstimi šmeižti popiežių.

"Tie, kas vykdo šiuos veiksmus, darko mūsų Bažnyčią, skaudina krikščionių bendruomenes ir kursto įtarimus visų dvasininkų atžvilgiu", - sakoma vyskupų laiške, kuriame reiškiama parama popiežiui Benediktui XVI.

Šis laiškas buvo paskelbtas, kai Vatikanas atsikirto dėl naujų atskleidžiamų dvasininkų pedofilijos atvejų. Šventasis Sostas gynė pontifiką nuo kaltinimų, jog šis nesiėmė jokių veiksmų dėl vieno JAV kunigo, kuris įtariamas prievartavęs iki 200 berniukų vienoje kurčiųjų mokykloje.

"Mes visi jaučiame gėdą ir gailimės dėl kai kurių kunigų ir religinių darbuotojų pasišlykštėtinų veiksmų", - Prancūzijos vyskupai sako laiške, kuris buvo paskelbtas baigiantis jų generalinei konferencijai pietvakariniame piligrimų mieste Lurde.

"Taip pat pažymime, kad šie nepriimtini faktai naudojami kampanijoje, nukreiptoje prieš Jūsų asmenį ir misiją", - pabrėžė hierarchai, kreipdamiesi į Šventąjį Tėvą.