Nigerietis Chinedu Thiomas Ehiemas, 40 metų giedotojas iš Julijaus choro (Cappella Giulia), ir Angelo Balducci, Vatikano ceremonijų tvarkos prievaizdų grupės narys, minimi Italijos laikraščio "La Repubblica" paskelbtoje policijos perimtų pokalbių telefonu išklotinėje.

"Nei vienas jų nėra nei vienuolis, nei klierikas", - pabrėžė vienas Vatikano šaltinis ir pridūrė, kad abu įtariamieji yra pasauliečiai.

Anksčiau areštuotas pagal kaltinimą korupcija A.Balducci priklausė garbingai Jo Šventenybės kilniųjų vyrų (gentiluomo di Sua Santita) grupei. Vietas joje dažnai paveldi šeimos, daug metų tarnaujančios Vatikanui, arba jos suteikiamos už pagalbą Katalikų Bažnyčios ūkio ir logistikos projektuose.

Šios grupės nariai dažnai būna Vatikane per svarbius įvykius, tokius kaip valstybių vadovų vizitai. Jie taip pat nešė karstą su velionio popiežiaus Jono Pauliaus II palaikais per laidotuves 2005 metais.

Policija klausėsi A.Balducci, valstybinės statybos įstaigos komisijos nario ir Vatikano konsultanto statybos klausimais, vedamų derybų, tirdama korupcijos atvejus skirstant valstybinius statybos kontraktus pasiruošimo Didžiojo aštuoneto viršūnių susitikimo, kuris praėjusiais metais turėjo vykti Sardinijoje, metu. Vėliau šį susitikimą buvo nutarta perkelti į Abruco regioną, kad būtų galima veiksmingiau sutelkti pastangas šiam regionui, kurį nuniokojo žemės drebėjimas, atstatyti.

Pokalbių telefonu įrašų ir policijos dokumentų ištraukos, kurias išspausdino laikraštis, rodo, kad Ch.Th.Ehiemas palaikė reguliarius kontaktus su A.Balducci iki pat jo arešto praėjusį mėnesį ir kad jų pokalbių tema buvo gėjų seksas.

Iš "La Repubblica" išklotinių galima spręsti, kad bent keli Ch.Th.Ehiemo tariamai A.Balducci parūpinti vyriškiai buvo klierikai. Vienoje išklotinių vietų A.Balducci klausia choristo nigeriečio: "Kuriuo metu jis grįžta iš seminarijos?"

Vatikano šaltinis nurodė, kad A.Balducci, kuris tebėra sulaikytas, buvo pašalintas iš ceremonijų tvarkos prižiūrėtojų narių. "Jis, akivaizdu, nebegrįš čia po to, kai buvo apkaltintas tais dalykais", - sakė šaltinis.

Savo ruožtu 19 metų choristu buvęs Ch.Th.Ehiemas buvo pašalintas Julijaus choro, kuriam yra vadovavę tokie legendiniai maestro kaip Pierluigi da Palestrina ir Domenico Scarlatti.

Julijaus choras gieda Šv. Petro bazilikoje tada, kai šioje pagrindinėje katalikų šventovėje vykstančiose apeigose nedalyvauja popiežius. Per ceremonijas, kuriose dalyvauja pontifikas, gieda Siksto koplyčios choras.