Trečiadienį laikraštyje "Nezavisimaja gazeta" paskelbtame straipsnyje, kurio autoriai yra V.Alksnis ir politologė Anastasija Ivanova, rašoma, kad vadovaujantis Molotovo-Ribbentroppo paktu, į Lietuvos sudėtį buvo įtrauktos kai kurios teritorijos, anksčiau priklausiusios Lenkijai ir Baltarusijai.

Tuo remdamiesi, autoriai siūlo nutiesti du koridorius į Kaliningradą: vieną iš Baltarusijos, kitą - per Sankt Peterburgą ir Klaipėdą.

"Jeigu bus teigiamai išspręsti šie sudėtingi diplomatiniai klausimai, Rusija turės koridorių sausuma per Vilkaviškio rajoną į Kaliningrado sritį, o Klaipėdos uostas bus panaudojamas jūrų tranzitui".

"Pastaruoju metu kai kurios jėgos Valstybės Dūmoje primygtinai teigia, kad būtina ratifikuoti valstybės sienos su Lietuva sutartį. Mes manome, kad kol nebus išspręstas tranzito su Kaliningrado sritimi klausimas, negalima leisti ratifikuoti šios sutarties", mano V.Alksnis ir A.Ivanova.

"Jeigu Lietuva atsisakys pripažinti Molotovo - Ribbentroppo pakto teisėtumą, mes galime paklausti, kokiu pagrindu ji įtraukia į savo sudėtį šias teritorijas", - teigia jie, nurodydami, "jog per Suvalkų kyšulį būtų galima tiesiai susisiekti su Kaliningrado sritimi, todėl būtina kelti klausimą, kad jis perduotas į Lietuvos sudėtį neteisėtai".

"Nutiesę per Suvalkų kyšulį geležinkelį ir plentą, mes užsitikrinsime tranzitą sausuma tarp Baltarusijos ir Kaliningrado srities", rašo straipsnio autoriai.

Taip pat, jų nuomone, "Rusijos Federacija turi iškelti klausimą dėl Klaipėdos neteisėto buvimo Lietuvos Respublikos sudėtyje".

Iš pradžių tai galėtų būti Rusijos Valstybės Dūmos pareiškimas, kad Klaipėda neteisėtai yra Lietuvos sudėtyje. Būtina šį klausimą išspręsti tarptautiniu lygiu ir pradėti derybas su Lietuva ir Europos Sąjunga dėl Klaipėdos statuso bei jos sugrąžinimo į Rusijos Kaliningrado srities sudėtį", rašo straipsnio autoriai, teigdami, kad Klaipėda anksčiau istoriškai priklausė Rytų Prūsijai, kurios teritorijoje dabar yra Kaliningrado sritis.

"Rusija pirmajame etape gali pareikalauti leisti jai laisvai prieiti prie Klaipėdos uosto, o konkrečiai - prie perkėlos kranto infrastruktūros... Tada nereikės statyti perkėlos statinių Baltijske".

Autoriai pabrėžia, jog "šiandien Rusija negali investuoti daug pinigų į transporto infrastruktūros plėtrą", o "planas pastatyti keltų perkėlą Baltijskas - Sankt Peterburgas pareikalaus didelių kapitalo investicijų".

"Įgyvendinusi šiuos siūlymus Rusija sustiprins savo padėtį Baltijos regione ir vidinę šalies vienybę", rašo Valstybės Dūmos deputatas ir politologė.