Dvidešimt devyni organizacijos nariai susirinko į posėdį Berlyne parengti naujos kovos su pinigų plovimu ir "teroro finansavimu" politikos.

Iki 2002 metų Rusija buvo FATF "juodajame sąraše" kaip šalis, nebendradarbiaujanti su organizacija ir pažeidinėjanti tarptautines konvencijas. Todėl buvo įvesti kai kurie Rusijos kompanijų ir bankų užsienio ekonominės veiklos apribojimai.

Siekdama būti išbraukta iš "juodojo sąrašo" 2001 metais Rusija priėmė įstatymą, užkertantį kelią neteisėtai gautų pajamų legalizavimui, taip pat įsteigė specialią kontrolės instituciją - Finansinės veiklos stebėjimo komitetą ("finansinę žvalgybą").

Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas ir finansų ministras Aleksejus Kudrinas pareiškė, kad Rusijos priėmimas į FATF "nebuvo lengvas".

"Galbūt jis nebūtų įvykęs taip greitai, jeigu ne mūsų šalies valstybinė politika, nukreipta į tarptautinį bendradarbiavimą, kovą su terorizmu ir atvirumą", - pareiškė A.Kudrinas, kurio žodžiai cituojami Finansų ministerijos pranešime spaudai.