Nė vieno sužeistojo būklė nėra kritinė. Radijas "Slovenia" pranešė, kad du žmonės buvo sužeisti sunkiai ir kad jie yra gydomi Liublianos ligoninėje.