Daugelis istorikų laikosi nuomonės, kad karas prasidėjo 1939 metų rugsėjo 1 dieną, kai vokiečių šarvuotis "Schleswig-Holstein" apšaudė lenkų armijos bazę Dancige (dabartiniame Gdanske), o nacių pajėgos kirto Lenkijos sienas, oficialiai nepaskelbus karo.

Tačiau Lenkijos ir Vokietijos konfliktas buvo dvišalis iki rugsėjo 3 dienos, nes tik tada Didžioji Britanija ir Prancūzija, kurios su Lenkija buvo pasirašiusios sutartis dėl karinės pagalbos, paskelbė karą Vokietijai ir įtraukė į jį savo dideles imperijas.

Galiausiai į Antrąjį pasaulinį karą įsitraukė beveik visos šalys, nors ir nevienodu mastu.

Azijos šalys laikosi kitokio požiūrio į šio karo pradžią.

Tuometinis Kinijos lyderis Chiang Kai-shek savo dienoraščiuose nurodė, jog Antrojo pasaulinio karo pradžia galima laikyti 1931 metus, kai Japonija okupavo šiaurės rytinę Kinijos provinciją Mandžiūriją ir ten įkūrė marionetinę valstybę.

Kiti kinų šaltiniai nurodo, kad šis karas prasidėjo 1937 metų liepos 7 dieną, kai Japonijos pajėgos pradėjo didelio masto puolimą prieš visą Kiniją.

Rusijai svarbiausias kovos etapas yra Didysis tėvynės karas, kuris prasidėjo 1941 metų birželio 22 dieną, kai nacių pajėgos užpuolė Sovietų Sąjungą.

Kita vertus, lenkai primena, jog sovietų daliniai 1939 metų rugsėjo 17 dieną įsiveržė į rytinius tuometinės Lenkijos regionus pagal Maskvos ir Berlyno pasirašytą nepuolimo sutartį, vadinamą Molotovo ir Ribbentropo paktu.

Be to, Sovietų Sąjungos pajėgos kovėsi su Japonijos armija 1938 ir 1939 metais, užpuolė Suomiją praėjus kelioms savaitėms po kampanijos Lenkijoje, o 1940 metais okupavo Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Vakarų šalys aktyvių kovos veiksmų sausumoje nesiėmė iki pat 1940 metų, o tuo metu naciai užėmė Daniją, Norvegiją, Belgiją ir Olandiją, taip pat rengė antskrydžius prieš Didžiąją Britaniją, todėl šis laikotarpis buvo vadinamas Keistuoju karu.

Vokietijos sąjungininkė fašistinė Italija į šį konfliktą įsitraukė taip pat 1940 metais.

Jungtinėms Valstijoms karas prasidėjo 1941 metų gruodžio 7 dieną, kai japonų aviacija bombardavo JAV karo laivyno bazę Perl Harbore, esančią Havajų salyne.

Šio karo pabaiga taip pat nėra vertinama vienareikšmiškai.

Vakarų Europos šalys labiausiai akcentuoja 1945 metų gegužės 8 dieną, o Rusija - gegužės 9 dieną, kai Vokietija pasirašė kapituliacijos aktą.

Tuo tarpu karo veiksmai Ramiojo vandenyno teatre baigėsi 1945 metų rugsėjo 2 dieną, kai Japonija pasidavė Jungtinėms Valstijoms, kurios numetė atomines bombas ant Hirošimos ir Nagasakio.