Pareigūnai tuo tarpu paskelbė, kad B.Obama subūrė naują rinktinių tardytojų komandą, kuri turi tardyti įtariamuosius prižiūrint Baltiesiems rūmams. Taip CŽV atleidžiama nuo šios pareigos, kurios iš pat pradžių ir taip norėjo tik nedaugelis aukštų jos pareigūnų.
Šie žingsniai yra naujausias administracijos bandymas atsikratyti politiškai pražūtingo G.W.Busho kovos su terorizmu priemonių, kurios dabar yra uždraustos, palikimo.

Kovos su tomis pasekmėmis užduotis ir naujų kovos su terorizmu įstatymų kūrimas kartais, atrodydavo, gali įklampinti B.Obamos komandą, ypač dėl Gvantanamo kalėjimo, kurį netrukus planuojama uždaryti, kalinių perkėlimo.

Perskaitęs slaptas ataskaitas apie sulaikytųjų Irake ir Afganistane tardymą, E.Holderis pavedė karjeros prokurorui Johnui Durhamui ištirti, ar reikia nuodugnaus tyrimo.

J.Durhamas aiškinsis, ar CŽV pareigūnai ir kontraktininkai pažeidė JAV įstatymus, kai bandė bauginti užsienyje sulaikytus įtariamuosius.
Teisingumo departamentas pirmadienį paskelbė CŽV generalinio inspektoriaus ataskaitos detales, kurios rodo, kad tardytojai slaptuose CŽV kalėjimuose grasindavo nužudyti rugsėjo 11-osios atakų organizatoriaus Khalido Sheikho Mohammedo vaikus.

Kitiems sulaikytiesiems būdavo grasinama išžaginti šeimos narius, egzekucijomis, šaudymu ir kankinimais.

"Padariau išvadą, kad man žinoma informacija duoda pagrindą pradėti preliminarų patikrinimą dėl to, ar buvo pažeisti federaliniai įstatymai ryšium su konkrečių sulaikytų asmenų tardymu užsienyje", - sakė E.Holderis.

Kol kas neaišku, ar E.Holderis, jei J.Durhamas po savo tyrimo padarys išvadą, kad JAV įstatymai buvo pažeisti, nuspręs pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

B.Obama anksčiau leido suprasti, kad CŽV tardytojai, kurie vadovavosi G.W.Busho administracijos parengtomis teisinėmis gairėmis, įstatymo rūstybės nepatirs.

"Prezidentas ne kartą sakė, jog nori žvelgti į priekį, o ne atgal", - savo pareiškime nurodė Baltųjų rūmų atstovas Robertas Gibbsas.

"Prezidentas sutinka su teisingumo ministru, kad tie, kurie veikė sąžiningai ir neviršydami teisinių gairių sferos, neturėtų būti persekiojami, - pažymėjo atstovas. - Galiausiai tai, ar kas nors pažeidė įstatymą, nepriklausomai nustato teisingumo ministras".

B.Obamos oponentai piktai reagavo į šiuos žingsnius ir siekia dar labiau pakenkti administracijai, ir taip sukrėstai nepritarimo jos sveikatos apsaugos reformavimo planui.

Įtakingas Senato respublikonas Mitchas McConnellas E.Holderio sprendimą pavadino "prastu ir neprotingu".

"Privalome ir toliau atminti, kad vis dar esame valstybė, labai kariaujanti su teroristais, kurie kiekvieną savo dienos valandą planuoja, kai pakenkti Amerikai ir amerikiečiams", - sakė jis.
Kiti respublikonų senatoriai, tarp jų - tokie partijos sunkiasvoriai kaip Jonas Kylas, Kitas Bondas ir Jeffas Sessionsas, parašė E.Holderiui skundą.

Šis sprendimas, "be kitų dalykų, galėtų atšaldyti žvalgybininkų bendruomenės darbą", nes agentai bijos galimo baudžiamojo persekiojimo, rašė jie.

Tačiau kai kuriems B.Obamos rėmėjams demokratams E.Holderis atrodo padaręs per mažai.

"Tie piktnaudžiavimai, kurie buvo oficialiai sankcionuoti, prilygo kankinimui ir tie pačioje viršūnėje, kurie davė leidimą, įsakė ar siekė suteikti jiems teisinę priedangą, turėtų būti laikomi atsakingais, - sakė demokratų senatorius Russas Feingoldas. - Negalime paprasčiausiai sušluoti tų piktnaudžiavimų po kilimu".

Senato Teismų komiteto pirmininkas demokratas Patrickas Leahy gyrė E.Holderio sprendimą, bet pakartojo savo raginimą vadovaujantis nepartiniu principu sudaryti komisiją, kuri aiškintųsi, "kas ir kodėl įvyko", taip pat ir dėl G.W.Busho administracijos.

CŽV tuo tarpu pasmerkė "ABC News" pranešimą, kad Valdybos direktorius Leonas Panetta įsitraukė į "šventvagišką rėkimo mačą" Baltuosiuose rūmuose, kai sužinojo apie "blogus, klaidingus, fiktyvius ir neteisingus" Teisingumo departamento planus.

Naujoji įtariamų teroristų tardytojų komanda dirbs FTB, bet ją prižiūrės Baltųjų rūmų Nacionalinio saugumo taryba.

Šis žingsnis, kurį rekomendavo B.Obamos įsteigta tarpžinybinė darbo grupė, paremia prezidento pastangas parengti naujas teisines įtariamų teroristų tardymo, sulaikymo ir teisimo gaires uždarius Gvantanamo kalėjimą.

Ta komanda vadovausis tardymo gairėmis, pagrįstomis "Armijos lauko vadovu", skirtingai nuo daugelio G.W.Busho administracijos naudotų metodų.