"Šventasis Sostas remia jūsų žmonių teisę į suverenią palestiniečių tėvynę jūsų protėvių žemėje, saugią ir taikiai sugyvenančią su savo kaimynais, tarp tarptautinės (bendrijos) pripažįstamų sienų", - sakė jis per sutikimo ceremoniją šiame mieste, kuriame, kaip tiki krikščionys, gimė Jėzus.

Iš Jeruzalės atvažiuodamas į Betliejų, popiežius kirto patikrinimo postą prie 8 m aukščio ir šimtų kilometrų ilgio sienos, kurią Izraelis Vakarų Krante pastatė kaip saugumo priemonę ir kurią palestiniečiai vadina "apartheido" politikos apraiška.

Prieš mišias popiežius taip pat paragino tarptautinę bendriją pasinaudoti savo įtaka, kad būtų išspręstas dešimtmečius trunkantis Artimųjų Rytų konfliktas.

"Prašau visų šio užsitęsusio konflikto šalių atidėti, kokie jie bebūtų, nesutarimus ir nuoskaudas, vis dar trukdančius susitaikymui, ir su didžiadvasiškumu bei užuojauta užmegzti ryšius su visais, nediskriminuojant nieko", - sakė Benediktas XVI.

"Teisingą ir taikų Artimųjų Rytų tautų sambūvį galima pasiekti tik per bendradarbiavimo ir tarpusavio pagarbos dvasią, kai pripažįstamos ir saugomos visų teisės ir orumas", - sakė pontifikas.

"Ypač raginu tarptautinę bendriją panaudoti savo įtaką ... dėl (konflikto) sprendimo", - pridūrė jis.

Kreipdamasis į jaunimą jis paragino priešintis bet kokiai pagundai griebtis privartos.

"Kreipiuosi į daugelį jaunų žmonių visose palestiniečių teritorijose, - per sutikimo ceremoniją Betliejuje sakė popiežius. - Nesudarykite sąlygų gyvybių netekimui ir naikinimui, kurie, kaip matėte, kelia kartėlį ar apmaudą jūsų širdyse".

"Turėkite drąsos priešintis bet kokiai pagundai griebtis smurto ir terorizmo aktų, kurią galbūt galite jausti, - tęsė pontifikas. - Vietoje to, tegu tai, ką patyrėte, atnaujina jūsų ryžtą kurti taiką".

Per mišias po atviru dangumi Prakartėlės aikštėje prie Gimimo bazilikos, kuri yra pastatyta Jėzaus gimimo vietoje, kelios palestinietės laikė kalinamų savo artimųjų portretus. Izraelio kalėjimuose iš viso laikoma daugiau kaip 11 tūkst. palestiniečių.

Pasak pontifiko, Jėzus gimė "olos tyloje ir nuolankume ir kaip bejėgis kūdikis gulėjo prakartėlėje".

"Kaip tik tuo Betliejaus žinia ir ragina mus būti: liudininkais Dievo meilės triumfo prieš neapykantą, egoizmą, baimę ir apmaudą, kurie kenkia žmonių santykiams ir perskiria (ten), kur broliai turėtų gyventi vienybėje, griauna (ten), kur žmonės turėtų statyti, (neša) neviltį (ten), kur turėtų tarpti viltis", - sakė Benediktas XVI.

Jis paragino vis mažėjančią krikščionių bendruomenę palestiniečių teritorijose stiprinti savo pozicijas ir "pasiūlyti naujų galimybių tiems, kuriuos ima pagunda išvykti".

"Jūsų tėvynei reikia ne tik naujų ekonominių ir bendruomeninių struktūrų, bet ir, visų svarbiausia, naujos, galėtume pasakyti, "dvasinės" infrastruktūros", - sakė popiežius.

"Būkite tikri dėl mano solidarumo su jumis dirbant tą didžiulį atstatymo darbą, kuris dabar laukia, ir aš meldžiuosi, kad embargas netrukus būtų panaikintas", - sakė popiežius.

"Ypatingai užjaučiu maldininkus iš karo nusiaubto Gazos (Ruožo). Prašau jūsų parvežti į savo šeimas ir savo bendruomenes mano šiltą apkabinimą ir mano liūdesį dėl netekčių, vargų ir kančių, kuriuos turėjote patirti", - sakė Benediktas XVI, o tūkstančiai tikinčiųjų šiuos jo žodžius palydėjo plojimais.

Izraelis sunkų embargą neturtingam Gazos Ruožui įvedė po to, kai 2007 metų birželį jame valdžią perėmė islamistų judėjimas "Hamas", kuris yra pasižadėjęs sunaikinti žydų valstybę.

Kovotojams toliau beveik kasdien leidžiant raketas į Izraelio teritoriją, Izraelis pernai gruodį pradėjo triuškinamą 22 dienų karinę operaciją šioje palestiniečių teritorijoje, kurios metu žuvo daugiau kaip 1,4 tūkst. palestiniečių ir 13 izraeliečių.

Maždaug 100 krikščionių delegacijai iš apsiausto Gazos Ruožo buvo duotas specialus leidimas išvykti iš tos "Hamas" valdomos teritorijos ir dalyvauti popiežiaus mišiose Betliejuje.

"Gazos (Ruožo) katalikams šis popiežiaus vizitas yra geras dalykas ir suteikia mums drąsos", - sakė argentiniečių kunigas Jorge Hernandezas, kuris neseniai atvyko į Gazos Ruožą ir iš ten su maldininkais vyko į Betliejų.

"Visur vyrams ir moterims Betliejus asocijuojasi su šia džiaugsminga prisikėlimo, atsinaujinimo, šviesos ir laisvės žinia. Vis dėlto čia, tarp mūsų, kaip toli atrodo šio nuostabaus pažado ... išpildymas! Kaip toli atrodo ta didelė taikos, saugumo, teisingumo ir dorumo karalystė", - sakė pontifikas.

Popiežius, kuris antradienį sakė, jog jaučia tų Šventosios Žemės gyventojų, kurie išgyvena "karčią perkėlimo patirtį", skausmą, taip pat apsilankys Aidos stovykloje prie Betliejaus, kur gyvena maždaug 4,6 tūkst. pabėgėlių.

Jo vizitas bus "solidarumo gestas ir proga ... susitikti su tokiais žmonėmis, kurie kartais kenčia daugiau nei kiti žmonės", sakė popiežiaus nuncijus arkivyskupas Antonio Franco (Antonijus Frankas).

Aidos gyventojai viliasi, kad Benedikto XVI apsilankymas atkreips pasaulio dėmesį į jų reikalavimus leisti jiems grįžti į 43 kaimus, kuriuos jie ar jų tėvai kažkada vadino namais ir kurie dabar yra Izraelio teritorijoje. Izraelis šiuos jų reikalavimus atmeta.

Jungtinės Tautos (JT) apskaičiavo, kad palestiniečių pabėgėlių ir jų palikuonių yra 4,6 milijono.

Popiežius su Aidos gyventojais susitiks JT vadovaujamoje pradinėje mokykloje prie skiriamosios sienos, kuri tęsiasi šimtus kilometrų, daugiausia - Vakarų Kranto teritorijoje.

Šios mokyklos kiemą supa mečetė ir pastatai purvinomis sienomis; ant vieno namo matyti grafitis arabų kalba: "Jei sėjat neapykantą, ji jus sunaikins, bet jei sėjat meilę, ji žydės tarp jūsų".

Popiežius Gimimo bažnyčioje pasimels požeminėje Gimimo grotoje, kurioje 14 spindulių sidabrinė žvaigždė žymi tikslią vietą, kur gimė Jėzus.

Bazilika buvo pastatyta 565 metais, 4-ojo amžiaus bažnyčios vietoje. Ją drauge administruoja graikų ortodoksai, katalikai ir armėnai.