Nikolajų II, jo žmoną Aleksandrą, penkis jų vaikus, gydytoją bei tris tarnus nušovė bolševikai revoliucionieriai 1918 m. liepos mėn.

Žemesnieji teismai anksčiau atsisakė perklasifikuoti šį įvykį, kuris buvo įvardijamas tiesiog kaip nužudymas. Stačiatikių bažnyčia Romanovų šeimą paskelbė šventaisiais.