Per 100 metų FTB kovodamas su visokiausio plauko nusikaltėliais - bankų plėšikais, vaikų grobikais, gangsteriais ir net šnipais - pelnė nemirtingą šlovę. Todėl dabartinis FTB direktorius Robertas Muelleris gali pasigirti, kad agentai ištyrė "keletą žodžiais nenusakomų nusikaltimų, įvykdytų per pastarąjį šimtmetį".

Tačiau šiandien FTB eina jau kitu keliu. Dingstį tam davė 2001 metų rugsėjo 11-oji, po kurios svarbiausiu FTB uždaviniu tapo kova su terorizmu. Tad agentai dabar ne tiek medžioja visokius kriminalinius nusikaltėlius, kiek stengiasi sustabdyti teroristus, kol jie neįvykdė dar vieno teroro akto.

"Tai truputį sunkiau. Ir veikti reikia kitoje aplinkoje nei buvome įpratę, kai tirdami nusikaltimus pasiekėme svarių laimėjimų. Tačiau tokia jau mūsų misija ir mes turime ją sėkmingai vykdyti", - sakė priimdamas sveikinimus R.Muelleris.

J.Edgaro Hooverio nuopelnai

Po rugsėjo 11-osios FTB agentai susidūrė su XXI amžiaus iššūkiais, kurie labai skiriasi nuo to, ką jie buvo įpratę daryti praėjusio amžiaus pradžioje, kai FTB pradėjo savo veiklą kaip mažas Teisingumo ministerijos detektyvų biuras prezidento Theodore'o Roosevelto laikais. Tada jo svarbiausias uždavinys buvo stebėti viešnamius. Biuras gal ir būtų likęs kaip toks nedidelis skyrius, jei ne J.Edgaras Hooveris, kuris suteikė FTB dabartinį pavidalą ir pavertė jį viena įtakingiausių organizacijų. Dabar FTB tiria daugiau kaip 200 kategorijų federalinius nusikaltimus vadovaudamasis moto "Ištikimybė, drąsa, principingumas", o jo metinis biudžetas sudaro beveik 9 mlrd. dolerių.

Kai 1924 metais J.E.Hooveris buvo paskirtas šios organizacijos vadovu, FTB buvo įsivėlęs į tų laikų politinį skandalą. Vidaus reikalų ministrui Teapotui Dome'ui teko sėsti į kalėjimą už kyšių ėmimą, o generaliniam prokurorui - atsistatydinti. E.Hooverio tai netrikdė. Jis greitai pertvarkė FTB, paversdamas jį organizacija, kurios visi bijojo, bet taip sugadindamas savo gerą vardą. FTB agentai iki šiol gali "įsėlinti ir apžiūrėti", t. y. be sankcijos įsibrauti į namus, kai šeimininko nėra, ir juos apžiūrėti, nes tokią teisę jiems suteikė Patrioto aktas. Dabar juo remiamasi sekant teroristus.

Ketvirtajame dešimtmetyje FTB tapo garsus visoje Amerikoje, nes pradėjo kovą su tokiais gangsteriais kaip Johnas Dillingeris, "Kūdikėlis" Nelsonas, "Gražuoliukas" Floydas, "Šliužas" Alvinas Karpis (lietuviško kraujo turintis gangsteris) ir kitais nusikaltėliais, kurių pravardės garsesnės nei pavardės. Tarp jų buvo ir "Kulkosvaidis" Kelly. Kai FTB agentams pagaliau pavyko jį apsupti, gangsteris sušuko: "Nešaudykite, džentelmenai. Kelly bus greitai pamirštas, bet "Kulkosvaidį" prisimins ilgai."

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, J.E.Hooveriui labiau rūpėjo ne gangsteriai, o šnipai ir komunistai. Buvo suimti 8 nacių agentai, planavę sabotažo operacijas JAV teritorijoje, šešiems iš jų buvo įvykdyta mirties bausmė. O apie komunistus FTB vadovas tada kalbėjo taip: "Komunistai kelia grėsmę laisvės ir demokratijos idealams, Dievo garbinimui ir amerikiniam gyvenimo būdui. Ir visada ją kels." FTB vadovas buvo taip apsėstas komunistų ir tų, kuriuos jis vadino "moraliniais išsigimėliais", kad ėmė šnipinėti kone visus.

FTB pradėjo bylas garsiems JAV politikams ir visuomenės veikėjams, J.E.Hooverio bijojo net prezidentai. Visą laiką FTB taikinyje buvo ir Martinas Lutheris Kingas, nors ir nebuvo jokių įrodymų, kad šis žmogaus teisų gynėjas būtų daręs ką nors neteisėta. Tačiau M.L.Kingas buvo seksualiai aktyvus vyras. Pasitaikius progai jis buvo nufilmuotas ir tai panaudota šantažui. 1991 metais "The Washingtn Post" žurnalistas Carlas Rowanas išsiaiškino, kad FTB mažiausiai vieną kartą nusiuntė M.L.Kingui laišką, raginantį nusižudyti. Šiandien FTB dėl tokių veiksmų apgailestauja, o dabartinis jo vadovas pripažįsta, kad to nereikėjo daryti.

J.E.Hooveris padarė ir kitą klaidą - iš pradžių jis neigė, kad Jungtinėse Valstijose egzistuoja organizuotas nusikalstamumas. Vėliau FTB agentai surengė ne vieną sėkmingą operaciją prieš nusikaltėlių sindikatus ir "šeimas" ir už grotų pasodino tokias mafijos garsenybes kaip Samas Giancana ir Johnas Gotti.

Nauji prioritetai

FTB veikla dažnai balansuoja ant ribos, nes persekiojant nusikaltėlius lengva pažeisti piliečių teises. FTB nuolat prikišama, kad jis buvo užvedęs bylas tokioms garsenybėms kaip Charlie Chaplinas, Elvis Presley, Frankas Sinatra, Johnas Lennonas, Jane Fonda ir kt. Todėl agentai stengiasi dirbti subtiliau. Tačiau šiandien kilus terorizmo pavojui FTB vėl vis garsiau priekaištaujama dėl žmogaus teisų pažeidimo. Į tai jo vadovas atkerta, kad nelengva atskirti padorius žmones nuo piktadarių. Vis dėlto FTB veiksmai vis dažniau ima kelti nepasitenkinimą, o tai kenkia šios organizacijos prestižui ir žmonės vengia su ja bendradarbiauti.

Per 100 metų FTB daug kas pakito. Nepasikeitė tik agentų rengimo būdai FTB akademijoje Virdžinijos valstijoje. Vaikinai ir merginos tebemokomi nusikaltėlius persekioti pagal įstatymą, nors dabar FTB veikla vis labiau koncentruojama į kovą su teroristais. Ir nors šioje srityje FTB pasiekė nemažą pažangą, agentai dar nėra tokio lygio, kad sugebėtų sėkmingai kovoti su teroristais, narkotikų prekeiviais ir organizuotu nusikalstamumu. Teigiama, kad agentams trūksta analitinio mąstymo, kad jie nesupranta Artimųjų Rytų kultūros, nemoka potencialių teroristų kalbų.

Blogiausia, kad jie jų neišmoko net 7 metams praėjus po tragiškų rugsėjo 11-osios įvykių. FTB tebeprikaišiojama, kad, turėdamas informacijos apie galimas atakas prieš Pasaulio prekybos centro dangoraižius Niujorke, nesuteikė jai svarbos ir nesugebėjo veikti išvien su Centrine žvalgybos valdyba. R.Muelleris į tai atsako, kad FTB pasimokė ir jau spėjo užkirsti kelią ne vienai teroristų atakai, nes perprato jų veiklos metodus.

R.Muelleriui iš tiesų teko sunkus uždavinys. Kai teroristų pilotuojami lėktuvai įsirėžė į Niujorko dangoraižius dvynius, buvo praėjusios tik trys dienos, kai jis buvo prisaikdintas kaip FTB vadovas. R.Muelleris iš karto ėmėsi pertvarkyti organizaciją ir pareikalavo prioritetiniu laikyti kiekvieną federalinį nusikaltimą. FTB pradėjo glaudžiau bendradarbiauti su užsienio žvalgybomis.

Šiandien FTB dirba daugiau kaip 30 000 agentų. Jie kovoja su gangsteriais, medžioja serijinius žudikus, gaudo kostiumuotus nusikaltėlius, teroristus ir internetinius įsilaužėlius. Kartu intensyviai ieškoma analitiškai mąstančių lingvistų, kuriems keliamas tik vienas reikalavimas - būti JAV piliečiu. Anksčiau didžiausią paklausą turėjo ispanų kalbos specialistai, nes vyko karas su narkotikų baronais. Dabar labiau ieškoma patikimų arabų kalbos žinovų. Geriausia, kai pavyksta rasti tokį, kuriam ispanų ar arabų kalba yra gimtoji.