Paskutinis Rusijos caras buvo nušautas per bolševikų revoliuciją 1918 metais.

Caras Nikolajus II, jo žmona Aleksandra, penki vaikai, gydytojas ir trys tarnai buvo nušauti naktį iš liepos 16 į 17 dieną. Tuoj po vidurnakčio Jakovas Jurovskis, vietinės slaptosios bolševikų policijos vadas, pažadino Romanovų šeimą ir nuvedė juos į vieną apatinio aukšto kambarių.

Perskaitęs vietos bolševikų išleistą mirties nuosprendį, J. Jurovskis šovė Nikolajui į galvą - tai buvo ženklas kitiems jo egzekucijos būrio nariams pradėti šaudyti į iš anksto paskirtus taikinius. Tie, kurie žuvo ne iš karto, buvo subadyti durtuvais.

Stačiatikių bažnyčia Romanovų šeimą paskelbė šventaisiais.