Tačiau šiandien per anksti kalbėti, ar mums pavyks pasiekti, kad jis būtų išduotas artimiausiu metu", pridūrė jis, pabrėždamas, jog Šveicarijos teisingumas norėtų, kad kuo greičiau sulaikytąjį apklaustų teismo tardytojas Danielis Devaud (Danielis Devo), kuris tiria šią bylą.

Savo ruožtu dabartinė Hagos tarptautinio teismo vyriausioji prokurorė Carla del Ponte (Karla del Pontė) pareiškė tam pačiam laikraščiui, jog "yra laiminga, kad Pavelas Borodinas pagaliau areštuotas". Jai esant Šveicarijos generaline prokurore buvo pradėtas tyrimas, kurio centre atsidūrė šis aukštas valdininkas iš Rusijos.

"Žinoma, aš jau nebedalyvauju šiame tyrime, bet negaliu negalvoti apie šią bylą kaip apie kažką tolima: ji sukėlė pernelyg daug triukšmo".

Pasak C. del Ponte, taip pat nereikia pamiršti, jog P. Borodinas ją ir D. Devaud kaltino tuo, kad jie korumpuoti ir atlieka tyrimą pagal užsakymą.

Remdamasis šaltiniais Šveicarijos vyriausybėje, laikraštis "Corriere della Sera" rašo, jog per įstatymo numatytas 40 dienų Bernas "imsis visų būtinų priemonių, kad pareikalautų išduoti P. Borodiną".

"Jeigu Šveicarijos reikalavimai bus patenkinti", pažymi laikraštis, "Borodiną apklaus Devaud, kuris po to nuspręs, ar pateikti jam oficialų kaltinimą ir ar palikti suimtą. Taip pat gali būti, kad įtariamąjį išklausys teismo tardytojas ir jį paleis".