Planuojama, jog pirmadienį Kaliningrade pirmininkaujant M.Kasjanovui įvyks Jūrų kolegijos posėdis, o paskui vyriausybės vadovas susitiks su Kaliningrado srities verslininkais, sakė Tatjana Razbaš.

Antradienį premjeras vyks į Baltijską, kur planuoja apžiūrėti dalį Baltijsko karinės jūrų bazės teritorijos, perduodamos keltų susiekimo su Sankt Peterburgu linijai organizuoti.

M.Kasjanovas surengs Baltijske pasitarimą, kuriame bus aptarta, kaip būtų galima išplėsti Kaliningrado transporto tinklą.

Svarbiausiais šio pasitarimo klausimas bus kombinuotos daugiatikslinės geležinkelio ir automobilių keltų perkėlos Baltijskas- Ust Luga- Vokietijos uostai statybos perspektyvos.

Tą pačią dieną M.Kasjanovas Kaliningrade surengs pasitarimą regiono socialinės ir ekonominės raidos klausimais. Po to M.Kasjanovas sugrįš į Maskvą.

Pastarąjį kartą M.Kasjanovas Kaliningrade lankėsi šį pavasarį, kai mieste vyko Baltijos jūros valstybių tarybos 11-oji sesija.

M.Kasjanovas regione lankysis Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos viršūnių susitikimo lapkričio 11 dieną išvakarėse. Kaip manoma, jame turės būti paskelbtas Kaliningrado problemos sprendimas.

Vykdydama ES duotą įsipareigojimą suderinti vizų režimą su Šengeno erdvės sutarties reikalavimais, Lietuva jau pranešė kitų metų sausį panaikinsianti vizų lengvatas per šalį važiuojančių Rusijos traukinių keleiviams, o nuo 2003 liepos 1 dienos vizos bus reikalingos ir Kaliningrado srities gyventojams, vykstantiems į Lietuvą ir per ją automobiliais.

Rusija neigiamai įvertino vizų lengvatų panaikinimą jos piliečiams ir ėmėsi didelio spaudimo ES ir Lietuvai, siekdama išsaugoti bevizes keliones.

Kai kurios ES Pietų regiono narės, įskaitant Prancūziją, Italiją ir Ispaniją, paragino nedelsiant pradėti Rusijos bevizių tranzitinių traukinių eismo per Lietuvą projekto įgyvendinamumo tyrimą.