„Apmokymo sistemų“ kompleksas leidžia modeliuoti įvairias kovines situacijas, pavyzdžiui, šaudymas į judantį taikinį įvairiomis oro sąlygomis visuose teritorijos tipuose.

Su treniruoklio pagalba galima atlikti skaičiavimus visiems rusiškiems granatsvaidžiams.

Rusijos kariuomenės ginkluotėje dažniausiai pasitaiko rankiniai prieštankiniai granatsvaidžiai RPG, granatsvaidžiai „RG-6“ ir įvairūs automatiniai ir montuojami prie ginklo granatsvaidžiai.