Jo duomenimis, kaip praneša antradienį laikraštis "Haaretz", Irano valdžia įsigis branduolinę bombą, jeigu įveiks technologinius urano sodrinimo sunkumus.

Teheranas ketina įsirengti iki kitų metų pabaigos 3 tūkst. centrifugų uranui sodrinti. M.Daganas pažymėjo, kad kai iraniečiai suderins įrenginių darbą be pertrūkių per tris mėnesius, jų šalis galės gauti būtiną sodrintos branduolinės medžiagos kiekį.

"Mossad" skaičiavimais, 2008 metais Iranas galės pasigaminti 25 kg urano, todėl "po vienerių ar dvejų metų sugebės susikurti atominę bombą".