Tuo tarpu Rusijos lėktuvai bombardavo sukilėlių bazes pietiniuose kalnuose.

Sukilėlių atstovas spaudai Movladis Udugovas pareiškė, kad Čečėnijos sostinės Grozno pakraštyje sukilėliai surengė pasalą rusų vilkstinei. Rusijos pajėgos yra užėmusios Grozną jau nuo vasario mėnesio pradžios.

Groznas yra beveik visiškai sugriautas po rusų bombardavimų, artilerijos apšaudymų ir savaites trukusių mūšių. Nuo vasario mėnesio Grozne pasitaikydavo nedidelių šaudymų, ir tik prieš kelias savaites priemiestyje buvo surengta dar viena kruvina pasala.

Pasak M. Udugovo, į šią pasalą pateko 10-ies mašinų, šarvuotų automobilių ir sunkvežimių kolona. Iš pradžių sprogo sukilėlių padėta bomba, o po to maždaug 70 kovotojų atvėrė ugnį. Žuvo 15 rusų karių, taip pat sunaikinti trys šarvuoti automobiliai ir sunkvežimis, sakė M. Udugovas.

Rusijos kariuomenės atstovų komentarų gauti nepavyko. Pasak "Reuters", abi kare dalyvaujančios pusės linkusios padidinti savo priešų nuostolius.

Sukilėliai jau anksčiau surengė kelias pasalas Rusijos kariuomenei. Tokiu būdu, kovos veiksmai neapsiriboja pietiniais kalnais, kur sukilėliams teko bėgti iš užimto Grozno.

Išrinktasis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pažadėjo, jog kariuomenė atkeršys už pastaruosius sukilėlių padarytus nuostolius.

Naujienų agentūra RIA praneša, kad per pastarąsias 24 valandas rusų lėktuvai surengė 10 antskrydžių prieš sukilėlių bazes. Joms buvo smogta pietiniuose Čečėnijos rajonuose.

Siekiant užkirsti kelią sukilėlių antpuoliams, buvo sustiprinta apsauga, pranešė pagrindinės Čečėnijoje kovojančios 58-osios armijos vadas Vladimiras Šamanovas.

"Nelaimei, operatyvinė situacija pablogėjo. Banditai bando rengti puldinėjimus, persirengę civiliais", sakė jis kariuomenės laikraščiui "Krasnaja Zvezda".