Kaip po susitikimo pareiškė Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Margaret Beckett, šalys išreiškė gilų nusivylimą dėl Irano nepasirengimo nutraukti urano sodrinimą, kaip to reikalauja Tarptautinė atominės energetikos agentūra (TATENA) ir Jungtinės Tautos (JT).

Pasak jos, dabar Rusijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Kinijos ir JAV atstovai kokiu žingsnių galima imtis, norint įvesti Iranui nekarinio pobūdžio sankcijas.

Vakarai įtaria, kad Islamo Respublika siekia pasigaminti branduolinių ginklų, kadangi nepaklūsta JT Saugumo tarybos reikalavimui nutraukti daug nerimo keliančią branduolinę veiklą.

Tačiau Iranas tikina, kad prieštaringai vertinamas jo vykdomas urano sodrinimas yra skirtas tik taikioms reikmėms - elektros energijai pasigaminti.

Silpnai prisodrintas uranas reikalingas kaip civilinių branduolinių jėgainių kuras, tačiau prisodrintas stipriai jis gali būti panaudotas atominės bombos aktyviajai šerdžiai gaminti.