Kolpingo kolegija nevalstybinė aukštoji mokykla Kaune, teikianti pirmosios pakopos aukštojo mokslo kolegines studijas. Ją įsteigė Lietuvos Kolpingo fondas (katalikiška labdaros ir paramos organizacija, siekianti socialinės atsakomybės), kartu su dalininku – Vokietijos Kolping Bildungswerk Wuerttemberg (KBW). Šios ugdymo įstaigos veiklos kokybę puikiai įvertino ir tarptautiniai ekspertai, suteikdami jai maksimalią 7-erių metų akreditaciją (toks aukštas įvertinimas skiriamas tikrai ne visoms aukštosioms mokykloms). Savo išvadose jie akcentavo, kad parengta ir įdiegta kokybės užtikrinimo kultūra garantuoja kokybės sistemų įgyvendinimą ir veiksmingumą, o kokybės vadovas, kuriuo vadovaujantis organizuojamos studijos Kolegijoje, labai išsamus ir yra geriausios tarptautinės akademinių institucijų praktikos pavyzdys. Visa tai leidžia pasiekti maksimalius studijų rezultatus studentams įstojusiems net ir su labai mažais balais, įgyti išsilavinimą, gauti darbą bei studijuoti antroje studijų pakopoje – magistrantūroje. Anot Kolpingo kolegijos Socialinio darbo vadybos absolvento Edvino Gursko: „Kolpingo kolegija buvo puikus pasirinkimas, dėstytojai čia malonūs, kompetentingi, charizmatiški. Imponuoja tai, kad jie yra praktikai, linkę dalintis savo patirtimi, žiniomis. Kolegijoje pajutau, kad esu lygiavertis, tarsi kolega. Mes stengiamės padėti vieni kitiems ir dedame visas pastangas bendruomenės kūrimui, draugiškų santykių formavimui.

Foto: Organizatorių nuotr.


Kolpingo kolegija savo studentų skaičiumi yra maža, tačiau ji priklauso didžiuliam tarptautiniam Kolpingo tinklui, turi aiškią ugdymo filosofiją, paremtą Kolpingo mokymo(si) principais. Daugiau kaip 150 metų visame pasaulyje gyvuojanti misija – padėti augti asmenybėms, įgyti išsilavinimą, rengti į praktinę veiklą orientuotus, aukštos kvalifikacijos specialistus, savo veiklą grindžiančius krikščioniška morale – pripažinta ir įvertinta tarptautinių ekspertų. Jų teigimu: „stiprus socialinės atsakomybės jausmas atsispindi įstaigos veiksmuose ir elgesyje, jį patvirtina ir santykiai su studentais bei socialiniais partneriais“. Ši nevalstybinė aukštoji mokykla sudaro puikias sąlygas stojantiesiems, laikosi minimalių stojimo reikalavimų, tačiau itin dėmesingai vertina asmens motyvaciją siekti aukštojo mokslo ir mokytis, nes kolegijos mokymo prasmė:

sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių, etinių, kultūrinių grupių žmonėms tobulinti jų asmeninius ir profesinius gebėjimus, kad visa tai jiems padėtų jų gyvenime ir prisidėtų prie visuomenės gerovės kūrimo;
ugdant ir mokant žmones, stiprinti jų pasitikėjimą savimi, suteikti stiprybės ir įgalinti, pačius asmenis lengviau įveikti įvairias gyvenimiškas situacijas;
skatinti žmones prisiimti atsakomybę visose gyvenimo srityse: asmeninėje, visuomeninėje ir globalioje (aplinkosauginėje).
Foto: Organizatorių nuotr.


Ji atsakingai rengia Kauno regiono, šalies bei Europos darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus. „Atlieka darbo jėgos analizę, siekdama nustatyti būsimą darbo jėgos poreikį, rengia ir pristato studijų kryptis, remiančias nacionalinę ir regioninę darbo jėgos ir ekonomikos strategiją“ – drąsiai teigia užsienio ekspertai. Net 90 proc. baigusių studijas studentų įsidarbina, dėl puikiai plėtojamo bendradarbiavimo, dalis studentų, jau atlikdami praktikas, kviečiami likti įmonėse. Kolegija suteikia galimybę derinti studijas su darbine veikla. Dirbantieji gali rinktis ištęstines nuotolines studijas, kai didžioji studijų dalis organizuojama nuotoliniu būdu.

Šiuo metu kolegijoje vykdomos 4 studijų programos: Socialinio darbo vadyba, Vaiko gerovė ir socialinė apsauga, Ekoturizmas bei Transporto logistika. Baigę mokslus absolventai gali tęsti studijas įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose, priklausomai nuo pasirinktos studijų krypties. Taigi, jeigu norisi naujų žinių bei praktinių patarimų, kuriuos vėliau būtų galima taikyti profesinėje veikloje, formuoti ne tik profesines, bet ir asmenines vertybes, ugdyti suvokimą, kaip tikslingai padėti sau ir kitiems – tikrai verta pasvarstyti apie studijas Kolpingo kolegijoje.