SMK direktorė Viktorija Palubinskienė sako, kad praėjusiais mokslo metais gauta Bendrosios praktikos slaugos studijų programos akreditacija yra didžiulis kolegijos pasiekimas bei įvertinimas. Be to, pasak SMK direktorės, nors bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas dar vyksta, jau dabar galima matyti, kad ši studijų programa visuose trijuose miestuose yra labai paklausi.

„Bendrosios praktikos slaugos studijų programa sulaukė pritarimo ir didžiulio palaikymo iš įvairių SMK socialinių partnerių - bendradarbiavimo sutartys su dauguma iš jų buvo pasirašytos dar kuriant šią studijų programą. Bendradarbiavimas apims studentų praktikas, jų specialistai dėstys mūsų studentams, bus organizuojamos ir vykdomos įvairios išvykstamosios edukacinės veiklos. Tai, kad mumis pasitiki ir mus palaiko didžiausios sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje, mums labai svarbus įvertinimas”, - sakė V. Palubinskienė.

SMK sveikatos mokslų krypties programų plėtra pradėta remiantis LR sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. patvirtintomis Nacionalinės slaugos politikos 2016–2025 m. gairėmis, kurios aiškiai parodė, kad Lietuvoje sparčiai didėja kvalifikuotų slaugos specialistų poreikis. Kaip rodo tyrimai, šiuo metu Lietuvoje slaugytojų skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų, yra nepakankamas ir nesiekia kitų Europos Sąjungos šalių vidurkio. Be to, dabar dirbančių bendrosios praktikos slaugytojų, kurie sudaro didžiausią slaugos specialistų dalį, amžiaus vidurkis šiuo metu siekia 45,3 metus, o bendruomenės slaugytojų - 49,4 metus. Vyriausybės strateginės analizės centras skelbia, kad 2028-aisiais Lietuvoje trūks daugiau nei 7 tūkst. slaugytojų. Todėl, pasak SMK socialinių partnerių, prisidėjusių rengiant SMK bendrosios praktikos slaugos studijų programą, po ketverių metų parengti specialistai bus didžiulė vertybė mūsų šaliai, ypač turint omenyje dabartinį, COVID - 19, kontekstą.

Bendrosios praktikos slauga
Foto: Freepik.com nuotr.

Šiuo metu visame pasaulyje yra parengta daugiau nei 2 milijonai akušerių ir daugiau nei 22 milijonai besidarbuojančių slaugytojų, kurie sudaro 50 proc. visos sveikatos priežiūros darbuotojų bendruomenės, dirbančios COVID-19 pandemijos priešakinėse linijose.

SMK bus įrengtos inovatyvios laboratorijos

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa kaip ir kitos sveikatos mokslų krypties programos reikalauja nemažai papildomų investicijų, nes jai reikalinga speciali techninė bazė ir ypač aukšto lygio dėstytojų pasirengimas. Todėl visuose miestuose SMK šios studijų programos vykdymui bus įrengtos inovatyvios laboratorijos. Taip pat, visuose trijuose miestuose kolegijos patalpose bus įrengti specializuoti slaugos kabinetai.

Edukacinių įmonių grupės lyderė, SMK kanclerė Gabija Skučaitė sako, kad sveikatos mokslų krypties programų plėtra – tai vienas iš strateginių kolegijos uždavinių, kuriam skiriamas išskirtinis dėmesys. „Bendrosios praktikos slaugos studijų programos parengimui buvo skirtos kolosalios pastangos: tiek dėstytojų parengimui, tiek programos akreditacijai. Džiaugiuosi, kad mums su komanda pavyko pasiekti puikių rezultatų, kurie atliepia tiek rinkos, tiek senėjančios visuomenės poreikius. Ypač pandemijos fone slaugos darbuotojų poreikis milžiniškas ir vis dar augantis. Todėl jauniems žmonėms, kurie turi savyje noro rūpintis kitais žmonėmis, kurie mato save sveikatos mokslų srityje, labai rekomenduočiau rinktis šias studijas, nes jos atvers dideles ir užtikrintas galimybes ateityje“, - sakė G. Skučaitė.

SMK absolventų laukia plačios įsidarbinimo galimybės

Bendrosios praktikos slaugos studijų programa kaip ir kitos SMK studijų programos bus vykdoma pagal unikalią SMK patirtinio mokymosi metodiką. SMK jau antri metai studijas vykdo pagal specialiai sukurtą ir kolegijai adaptuotą patirtinio mokymosi metodiką, kurią pasitelkus rengiami aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų, pasižymintys kūrybišku bei kritiniu mąstymu.

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos tikslas - parengti slaugos specialistus, gebančius, taikant mokslo ir praktikos pasiekimus, slaugyti sveiką ar sergantį asmenį visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikti integralios slaugos paslaugas socialinės globos įstaigose, vertinti slaugymo veiksmingumą, ugdyti šeimos ir bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius.
Bendrosios praktikos slaugos studijų programą baigę absolventai gebės ugdyti paciento, šeimos ir bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, konsultuoti, atsižvelgiant į individualius poreikius. Šios programos absolventai efektyviai komunikuos, bendraus ir bendradarbiaus su pacientais, jų artimaisiais, kitais specialistais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, siekiant įgyvendinti į konkrečius pacientus orientuotą slaugą.

Bendrosios praktikos slauga
Foto: Freepik.com nuotr.

Slaugos programos absolventai mokės rinkti ir sisteminti informaciją apie paciento priežiūrą, naudodami informacines technologijas ir sistemas,praktikoje taikydami slaugos administravimo principus ir profesinės etikos normas, konfidencialumo nuostatas. Baigę SMK, diplomuoti slaugos specialistai taip pat gebės sistemiškai ir kritiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą, praktikoje taikyti įgytas mokslines žinias.

Profesinės veiklos sritys

SMK baigę bendrosios praktikos slaugą specialistai galės dirbti (atlikti praktiką) pirminio, antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose, įvairiose socialinių paslaugų institucijose, medicinos klinikose ir kituose medicinines paslaugas teikiančiuose centruose.

Socialiniai partneriai

Klaipėdoje, Kaune ir Vilniuje pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su didžiųjų miestų - Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos - universitetinėmis ligoninėmis, taip pat ir kitomis valstybinėmis ligoninėmis, žinomais ir pripažintais privačiais medicinos centrais, tokiais kaip „Northway“, UAB „Synlab Lietuva“, „Centric Care AS“ ir daugeliu kitų medicinines paslaugas teikiančių tiek valstybinių, tiek privačių centrų.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su tarptautiniais partneriais, sveikatos mokslų srityje pirmaujančiomis užsienio aukštosiomis mokyklomis. O tai reiškia, kad SMK bendrosios praktikos slaugos studentai ir dėstytojai turės galimybę pagal mainų programas vykti į užsienio aukštąsias mokyklas siekdami įgyti praktinių ir teorinių žinių, atlikti ilgalaikes praktikas, stažuotis. SMK pasirašė bendradarbiavimo sutartis su tokiomis aukštosiomis mokyklomis kaip Athlone Institute of Technology (Airija), Karel de Grote – Hogeschool (Belgija), Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Italija), University Rey Juan Carlos (Ispanija), Riga Stradins University (Latvija), University of Warmia and Mazury (Lenkija), UiT The Arctic University of Norway (Norvegija) Polytechnic Institute of Guarda (Portugalija), University of Pitesti (Rumunija), SUPSI (Šveicarija).