„Į mokamas studijas bus priimami tik 5,4 balo surinkę abiturientai, o šis stipendijų fondas nukreiptas į geriausius rezultatus turinčius abiturientus, kuriems neužteko valstybės skiriamų vietų“, – teigia VDU rektorius prof. Juozas Augutis ir papildo, kad 30-čiai studentų, įstojusių į vnf vietas ir turinčių geriausius konkursinius balus, studijų kaina bus pilnai padengta visam studijų laikotarpiui, o likusiems (270-čiai) studentų universitetas kompensuos 50 proc. studijų kainos visam studijų laikotarpiui.

„Šie metai kaip niekada buvo sunkūs psichologine ir ekonomine prasme bei kėlė daug iššūkių besiruošiantiems laikyti valstybinius egzaminus ir stoti į universitetą. Abiturientų mokymosi rezultatus ir pasiruošimą brandos egzaminams, be abejonės, neigiamai paveikė ir daugiau kaip metus trukusi pandemija bei įvestas karantinas. Reaguodamas į tai ir norėdamas padrąsinti moksleivius bei paskatinti rinktis studijas Lietuvoje, VDU įsteigė stipendijų fondą“, – priminė VDU rektorius.

Dėmesys humanitariniams ir socialiniams mokslams

J. Augutis taip pat pabrėžia, kad 2021 m. buvo sumažintas valstybės finansuojamų vietų skaičius ir padidintos norminės studijų kainos, kurios labiausiai palietė humanitarinius ir socialinius mokslus, nors būtent šios sritys labai svarbios visuomenės ir valstybės radai. Dėl šių priežasčių ir stebint dabartinius abiturientų pasirinkimus, didžioji dalis VDU fondo stipendijų bus skirta būtent studijų kryptims socialinių ir humanitarinių mokslų grupėse.

„Nemenkinant inžinerinių, gamtos ar technologinių mokslų svarbos, turime pripažinti, kad humanitarinis ir socialinis, ypač universitetinis, išsilavinimas šiandienos visuomenei yra pats svarbiausias. Ne veltui visame pasaulyje humanitariniai ir socialiniai mokslai užima vis svaresnę vietą ir jiems skiriamas ypač didelis dėmesys. Taip yra todėl, kad visuomenėse, tarp jų ir Lietuvos, absoliuti dauguma problemų yra socialinės-humanitarinės prigimties ir jų sprendimui reikia šios srities specialistų. Be to, klaidinga manyti, kad technologinę pažangą ir inovacijas kuria tik inžinieriai, programuotojai ar biotechnologai. Anaiptol. Šiuose procesuose kartu dalyvauja ir psichologai, vadybininkai, kalbų specialistai, dizaineriai, sociologai ir daugybė kitų sričių ekspertų. Tarkim, dirbtinis intelektas, kuris svaiginančiu greičiu skverbiasi į mūsų gyvenimą. Jis apjungia savyje ir integruoja informacines technologijas, psichologiją, kalbų ir daiktų atpažinimą, teisę, neuromokslus, pedagogiką ir daug kitų mokslo sričių“, – pasakoja VDU rektorius ir tikina, kad sėkmingos išmaniosios technologijos ateityje dar labiau suvienys skirtingų sričių specialistus, sukurs tarpdisciplinines programas ir naikins prieštarą tarp įvairių mokslo sričių.

Būsimiems pedagogams – ministerijos ir Kauno rajono savivaldybės parama

Siekiant skatinti gabius ir motyvuotus stojančiuosius rinktis pedagogo profesiją LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir šiemet skirs 300 Eur. mėnesines skatinamąsias stipendijas įstojusiems į VF pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programas, kurias baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija.

Taip pat Kauno rajono savivaldybė studentams, pasirinkusiems tų mokomųjų dalykų pedagogikos studijas, kurių specialistų labiausiai trūksta Kauno rajone, taip pat skirs 200 Eur. mėnesinės stipendijas. Pedagogikos studijas baigusiems asmenims bus iš dalies finansuojamos ir įsikūrimo gyvenamojoje vietoje išlaidos, po 5 tūkst. Eur. Gavęs šį finansavimą, asmuo įsipareigos Kauno rajono mokykloje dirbti ne mažiau kaip penkerius metus.

Valstybės ir verslo įmonių skiriama papildoma parama žemės ūkio studijoms

Vis labiau trūkstant specialistų žemės ūkio sektoriuje, LR Žemės ūkio ministerija skatina stojančiuosius į valstybei reikalingų specialybių studijų programas papildomomis priemonėmis – tikslinėmis ir skatinamosiomis stipendijomis. Šiais metais ministerija skirs 200 Eur. mėnesines skatinamąsias stipendijas įstojusiems į VF vietas studijų programose, susijusiose su žemės ūkio sektoriumi.

Prie žemės ūkio specialistų rengimo prisidės ir agroverslo įmonės, kurios skirs 200 Eur. kasmėnesines skatinamąsias stipendijas įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas pasirinkusiems studijuoti su žemės ir miškų ūkio sektoriumi susijusiose studijų programose.

Taip pat AB „Lytagra“, UAB „Baltic Agro Machinery“, UAB „Agrokoncernas“, UAB „Dojus agro“, UAB „Dotnuva Baltic“ įsteigė penkias 100 Eur dydžio mėnesines stipendijas, kurias nuo rugsėjo visus mokslo metus gaus pažangūs, motyvuoti studijų programų Sumanioji inžinerija ir Žemės ūkio mechanikos inžinerija pirmakursiai. Stipendijos skiriamos penkiems asmenims, kurias įmonės įsipareigoja mokėti studijų laikotarpiu (kas mėnesį 10 mėn. per metus).

Plačiau apie stipendijų galimybes Vytauto Didžiojo universitete