Baigusi Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą Jolanta darbinę karjerą pradėjo Aplinkos ministerijoje, Vandens kokybės tyrimų laboratorijoje. Po studijų Upsalos universitete 1992-1993 metais ji dar trumpam grįžo dirbti į ministerija, bet netrukus buvo pakviesta prisijungti prie VU Gamtos fakulteto Botanikos ir genetikos katedros. Pagrindinė Jolantos mokslinių tyrimų sritis buvo tekančių vandenų fitoplanktono tyrinėjimai, 2001 metais ji apsiginė daktaro desertaciją biomedicinos mokslų srityje. Disertacijos pagrindu tapo jos sukurta kompiuterinė Lietuvos tekančiuose vandenyse randamų dumblių duomenų bazė, kuri yra naudojama tekančių vandenų užterštumo dinamikos tyrinėjimams.

Jolanta buvo ne tik vedanti ekspertė Lietuvoje algologijos srityje, bet ir puiki pedagogė, nekartą renkama Gamtos mokslų fakulteto Metų dėstytoja. Ji mylėjo savo studentus, ne vienas po studijų tapo jos draugais. Jolanta parengė ir išleido „Algologiją“, įliustruotą vadovėlį, skirtą aukštųjų mokyklų biomedicinos mokslų studijų programų studentams. Vadovėlyje nagrinėjami svarbiausi dumblių požymiai, dumblių ląstelės sandara, gniužulo morfologinių formų įvairovė, pigmentai, dumblių mityba ir kaupiamos atsarginės medžiagos, dauginimosi ir plitimo būdai bei gyvenimo ciklai.

Jolanta buvo gamtininkė iš pašaukimo, ne karta dalyvavo gamtos tyrimų ekspedicijose, ekologinėse talkose. Jos pamėgta vieta tapo Dzūkijos nacionalinis parkas su jo etnografiniais kaimais, tokiais kaip Musteika, Čepkelių rezervatu, kuriuose ji labai mėgdavo lankytis. Taip pat daug keliavo ir po pasaulį, lankydama tokias mažai civilizacijos paliestas vietas kaip Patagonija, Aliaska, Himalajai, Svarbardas ar Islandija.

Visada elegantiška, subtili, geros nuotaikos, ji sugebėdavo savo gerumu ir optimizmu užkrėsti ir kitus. Tačiau buvo labai principinga, atvirai išsakydavo savo nuomonę. Jolanta buvo aktyvi bažnytinės bendruomenės narė. Ji turėjo gražią šeimą, daug draugų, mėgo grožį ir kūrybą, mylėjo Lietuvą ir ją puošė. Tai buvo nuostabus žmogus. Šviesus jos atminimas amžinai išliks gyvas jos draugų, bendradarbių ir studentų ir visų ją pažinojusių širdyse.

Šarvojimas rugpiūčio 4 d. trečiadienį Rekviem laidojimo namuose Ramybės salėje nuo 16 val.

Rugpjūčio 5d., ketvirtadienį, 9.30 val. už velionę laikomos mišios Jezuitų bažnyčioje Rotušės aikštėje 8.

Karstas išnešamas rugpiūčio 5 d. ketvirtadienį 14 val.

Grupė draugų, kolegų ir buvusių studentų