Suteikia galimybę išbandyti skirtingas sritis

Šiaulių STEAM centras pirmasis šalyje pradėjo aktyvią veiklą, tad šio regiono moksleiviai bei mokytojai turėjo jau ne vieną galimybę apsilankyti, savo akimis pamatyti bei išbandyti centro siūlomas veiklas. Šiaulių STEAM centras, kaip ir kiti skirtinguose Lietuvos miestuose įsteigti atvirosios prieigos centrai, yra pritaikytas tobulinti savo žinias bei gebėjimus pačiose įvairiausiose mokslo srityse. Čia integruoti visi gamtos mokslai – chemija, biologija, fizika ir matematika, tad įdomių bei moksleivius įtraukiančių veiklų tikrai netrūksta.

„Tikiu, kad čia besiugdantys ir skirtingas kompetencijas įgaunantys moksleiviai vėliau jas sėkmingai gilins aukštosiose mokyklose, o šiuos moksleivius įdarbinusios įmonės galės kur kas greičiau įgyvendinti inovacijas“, – visapusiška STEAM centrų nauda neabejoja Raimundas Vaišvilas, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas.

Sigita Gintilaitė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos STEAM centro vadovė, pasakoja, kad ypatingas dėmesys centre yra skiriamas bendrųjų kompetencijų ugdymui – kūrybingumui, skaitmenizacijai ir kitoms sritims, itin svarbioms mokantis spręsti pačias įvairiausias realaus gyvenimo problemas.

Teorines žinias pritaiko praktikoje

STEAM – tai inovatyvus ugdymo metodas, apjungiantis gamtos mokslų (Science), technologijų (Technology), inžinerijos (Engineering), menų (Arts) ir matematikos (Math) sritis. STEAM sieja ugdymą su realiu pasauliu, formuoja mokinių kritinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimus bei kitus įgūdžius.

STEAM ugdymo metu mokiniai mokosi per patyrimus – drąsiai eksperimentuodami, bandydami realybėje pritaikyti turimas teorines žinias. Pačia naujausia laboratorine įranga aprūpintas STEAM centras moksleiviams siūlo tiek formalųjį ugdymą papildančias veiklas, tiek neformaliojo ugdymo veiklas.

Šiaulių STEAM centre tiriamąjį darbą pavadinimu „Kokie augalų pigmentai dalyvauja fotosintezės procese“ apsilankę 11-tų ir 12-tų klasių moksleiviai vieningai tikino – tokia praktinė veikla leidžia kitomis akimis pažvelgti į sudėtingus uždavinius, lengviau suprasti informaciją ir praktikoje gautas žinias pritaikyti realybėje.

STEAM centrai veikia visoje Lietuvoje

Šiaulių STEAM centras – dalis bendro STEAM centrų tinklo visoje Lietuvoje. Praėjusiais metais duris atvėrė 7 regioniniai centrai: Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje. Šiuose centruose įkurtos standartizuotos biologijos–chemijos, fizikos–inžinerijos, robotikos–IT bei specializuotos, kiekvieno regiono poreikius atitinkančios, laboratorijos.

Šiaulių STEAM centre organizuojami 7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai, o neformaliojo ugdymo užsiėmimai vyksta 1–12 klasių mokiniams. Mokiniams čia sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus. Šiaulių STEAM centras siūlo veiklas ne tik mokiniams. Pasimokyti naujų metodų čia kviečiami ir mokytojai, kurie praktines, mokinius įtraukiančias veiklas vėliau gali taikyti ir pamokose.

STEAM ugdymo plėtra ir mokymosi aplinkos, skatinančios mokinių kūrybiškumą ir gebėjimą kurti ar pritaikyti technologijas praktikoje, prieinamumas yra skatinami ES fondų finansuojamomis priemonėmis.