Tvirtai žengti į technologijų industriją jus paskatino šeima – tėtis ir brolis yra profesionalūs programuotojai. Ar buvo svarstymų rinktis galbūt kitą kelią?

Svarstant apie studijas, man šeimos patarimai turėjo labai didelę įtaką. Dar vaikystėje, kai tėtis, kuris turi savo programavimo įmonę, parodė kaip sukurti savo pirmąją programą, su Visual FoxPro programavimo kalba, kalkuliatorių, žinojau, kad noriu tapti programuotoju. Savo programavimo kelią pradėjau nuo PHP ir kitų Web technologijų. Norėdavosi ir pasigirti apie kaskart naujai įgytus įgūdžius broliui, bet ir taip pat vis daugiau išmokti bei prisidėti prie projektų tėčio įmonėje.

Pradėję studijas Kauno technologijos universitete kartu su vaikystės draugu, pirmame kurse pastebėjome dvi įmones, kurios organizuoja pirmąsias akademijas programuotojams. Tuo metu tokių akademijų buvo dar tik pati pradžia. Galėjome rinkis arba nemokamą „Devbridge“ inicijuotą „Sourcery“ akademiją arba kitos įmonės kursus. Bandėme patekti į abi, bet kadangi užsiėmimai vyko vienu metu, teko rinktis, ir tuo metu laimėjo „Sourcery“, kadangi tiek turinys, tiek ir akademijos koncepcija pasirodė patrauklesnė. „Sourcery“ akademijoje teko prisiliesti prie gana naujų ir tuo metu gana egzotiškų technologijų – NodeJS, NoSQL duombazės bei Javascript (be JQuery!). Paskaitos buvo labai įdomios, jas vedė tuo metu „Devbridge“ dirbantys žmonės, tai labai padėjo pajusti ir kompanijos kultūrą bei susiformuoti nuomonę apie organizacijos vertybes. Didžiausią įspūdį man paliko požiūris į darbo kokybę. Todėl baigęs studijas, kaip vienas geriausių studentų, gavau pasiūlymą prisijungti prie komandos. Nesitikėjau gauti darbo pasiūlymo, nes mano pagrindinis tikslas buvo žinios ir tuo metu darbo net ir neieškojau, bet jį priėmiau ir niekada nepasigailėjau.

Esate vienas iš pirmųjų „Sourcery“ akademijos, skirtos programuotojams, alumnų. Iš karto po šių studijų, „Devbridge“ karjera prasidėjo nuo pirmojo laiptelio (junior) programuotojo pozicijoje. Tačiau nepraėjo 7-eri metai ir jau esate įmonėje vienas jauniausių, taip greitai pasiekęs kone aukščiausią (principal) programuotojo poziciją. Kas nulėmė tokį spartų ir sėkmingą karjeros kelią?

Programavimas nuo mažens buvo mano aistra. Visada norėjau būti geriausias savo profesinėje srityje. Todėl niekada nevengdavau iššūkių bei į problemas žiūrėdavau kaip į galimybę išmokti kažko naujo. Kaip Albertas Einšteinas yra pasakęs – „In the Middle of Difficulty Lies Opportunity“ – o „Devbridge“ iššūkių bei neišspręstų technologinių problemų, į kurias galėjau „suleisti savo nagus“ tikrai netrūko. Niekada nenustojau augti profesine prasme ir kasdien išmokstu kažko naujo tiek iš technologinės pusės – naujos gerosios praktikos ir principai apie kurias skaičiau garsiausių pasaulyje technologinių kompanijų straipsniuose, kurias turime galimybę išbandyti komandose, tiek iš vadovavimo – Agile, procesų optimizavimas, taikant Lean bei Apribojimų teoriją, siekiant efektyviau sukurti klientui vertę bei darbu su žmonėmis. Augimo procesas bei vis didesni iššūkiai yra būtent tai, dėl ko rytais su malonumu keliuosi į darbą. Mūsų įmonės laukia įdomūs profesiniai metai – priimtas strateginis sprendimas prisijungti prie „Cognizant Softvision“, neabejoju, kad šiemet atvers dar didesnes galimybes nuolatiniam tobulėjimui tiek asmeniniame kontekste, tiek ir profesiniame.

Kaip manote, kokie įgūdžiai yra būtini šiandien, norint tapti labai profesionaliu programuotoju?

Programavimo sritis unikali tuo, kad čia pasirašai būti „amžinu mokiniu“ – kasdien susiduriame su naujomis problemomis, sprendimais, technologijomis bei praktikomis, tad gebėjimas greitai ir efektyviai mokytis yra vienas svarbiausių programuotojų bruožų. Jei į problemas žiūrėsime kaip į galimybę išmokti kažką naujo bei stengsimės mokytis, kiek tik galima daugiau iš kolegų, manau, kad tai tik laiko klausimas, kada pavyks tapti savo srities profesionalu.

Man didžiausią įtaką, eiti profesionalo keliu, padarė komanda, vidinė organizacijos kultūra ir kasdieniai iššūkiai. Buvau apsuptas kolegų, iš kurių galėjau nuolat mokytis, tad buvau labai patenkintas galėdamas atlikti tą „kempinės“ vaidmenį ir viską sugerti. O pakilęs į aukštesnę poziciją (angl. Regular Software Engineer), pradėjau vadovauti naujam projektui. Teko prisiimti daug naujų atsakomybių, pavyzdžiui, skridau Čikagą susipažinti su naujais klientais, tai man padėjo užaugti iki dar aukštesnės, (angl. Senior) rolės. O kai pradėjau dalytis gerosiomis praktikomis ir žiniomis kompanijos viduje – auginti jaunuosius dabartinius bei ateities kolegas, kaip „Sourcery“ akademijos lektorius – tada tikriausiai mano iniciatyvos dalytis ir įgyvendinti naujas praktikas užtikrino man ir tą aukščiausią programuotojo (angl. Principal Software Engineer) poziciją bei galimybę šiuo metu nešti atsakomybę net už du projektus.

Prie kokio projekto, IT produktų, šiuo metu dirbate ir kas jums labiausiai patinka darbe bei pasikeitusioje, dar svarbesnėje ir aukštesnėje, rolėje?

Tiesą sakant, niekada aktyviai nesiekiau aukštesnės rolės – programavimas man visada buvo daugiau nei tik darbas. Mane viliodavo Google, Facebook, LinkedIn, Twitter ir kitų technologijų gigantų taikytos technologijos ir praktikos, leidžiančios kurti, prisidėti ir įgyvendinti didžiausias pasaulyje IT sistemas, kurias labai norėjau išbandyti ir čia, savo darbo vietoje. Tačiau labai greitai supratau, kad vienas lauke – ne karys ir man reikia mano kolegų pagalbos tai įgyvendinti. Tada ir prasidėjo mano, kaip lyderio, kelionė – būtent tai atidarydavo vis daugiau ir daugiau durų bei atverdavo dar daugiau galimybių prisidėti prie sudėtingiausių problemų nagrinėjimo, priimant sprendimus bei darant įtaką kompanijos lygmenyje, kur savi iššūkiai ir dar daugiau galimybių augti toliau.

Šiuo metu su komanda dirbame prie vieno didžiausių Amerikos finansinių dokumentų valdymo verslų, kuris migruoja į elektroninę erdvę bei nori automatizuoti savo procesus. Tad padedame kurti kelias sistemas: viena – leidžia klientui dinamiškai aprašyti jų verslo procesus, koordinuojant jų įvairias vidines sistemas, kai tuo tarpu kita – suteikia mūsų kliento verslams patogias prieigas prie šių svarbių finansinių dokumentų.

IT įmonės „Devbridge“ programuotojas B. Radzevičius.

Nuo ko prasideda programuotojo darbo diena? Ir kokį projektą ar kurtą produktą galėtumėte išskirti, įvardyti, kuris, jūsų manymu, šiuo metu kuria didžiausią išliekamąją vertę klientui?

Žinoma, kaip ir didžioji dalis programuotojų, taip ir mes, nepradedame savo ryto be puodelio kavos ar arbatos, tai išliko mano konstanta nuo pat pirmosios dienos, vos pradėjus dirbti „Devbridge“. Prie rytinio puodelio kavos, diskutuojant kartu su kolegomis, gimsta geriausios idėjos ir mintys bei dažnai pavyksta išspręsti, kai kurias vakar dienos problemas. Visai komandai diena prasideda ir nuo mūsų rytinio susitikimo, kuriame susitariame dėl dienos veiksmų plano, užtikrindami efektyvų mūsų darbą ir bendrą viziją. Tada iš karto kimbame į darbus. Viena mano, kaip vadovo, atsakomybė – užtikrinti efektyvų komandos darbą, tad stengiuosi būti pasiekiamas, bet kuriuo metu bei atsakyti į visus iškilusius klausimus ir operatyviai spręsti problemas. Tai sudaro nemažą dalį mano dienos. Dienos pabaigoje – mums labai svarbus tobulėjimo aspektas, reguliariai turime retrospektyvos susirinkimus, į kuriuos įtraukiame ir klientą, kartu aptariame kasdienines problemas ir kaip rytoj galime, kaip komanda, būti dar geresne šiandienos versija. Žinoma, nuolat eksperimentuojame su naujomis praktikomis, dalijamės idėjomis, kurios, jei pasiteisina, stengiuosi dalytis ir su visa įmonės bendruomene.

Per savo profesinę patirtį įmonėje, teko dirbti prie daug įdomių projektų, įvairiose srityse – brošiūrinės svetainės, bankinės sistemos, sistema draudimo kompanijai, leidžianti žmonėms sekti savo pensijų padėtį, taip pat ir kurti sistemą, leidžiančią efektyviau JAV medikams sekti informaciją apie savo pacientus ligoninėse arba sukurti vidinę sistemą užsakymų bei resursų valdymui, vienai iš didžiausių Amerikos renginių organizavimo bendrovei.

Dirbate reikšmingą darbą ir šiuo metu daugeliui verslų padedate skaitmenizuoti verslo procesus, išgyventi sudėtingą pandemijos etapą. Tačiau jeigu pažvelgtumėte atgal, kokią didžiausią vertę jums atnešė tas pirmasis etapas „Sourcery“ akademijoje? Ir kodėl nusprendėte prisidėti prie jaunųjų specialistų auginimo? Kaip vyksta mokymo procesas?

„Sourcery“ lektoriai ir mentoriai yra „Devbridge“ darbuotojai, savo srities profesionalai, kurie dalijasi ilgamete sukaupta patirtimi bei konsultuoja asmeniškai visiškai nemokamai – tai labai stiprus žingsnis pirmyn karjeros prasme, bet kuriam ateities programuotojui. Tai padėjo ir man žengti tuos pirmuosius ir labai svarbius žingsnius. Dalijimasis žiniomis, man visada teikė pasitenkinimą, o gavus pasiūlymą tapti lektoriumi – mane labiausiai viliojo iššūkis išbandyti savo jėgas viešojo kalbėjimo, efektyvios komunikacijos ir mokymo srityse, kurios man buvo labai aktualios, įtvirtinant savo kaip vadovo pareigas bei siekiant asmeninio tobulėjimo

Mokymo procesas gana paprastas. „Sourcery“ kandidatai turi išlaikyti atrankos testą – tad jie jau dažnai būna bent kažkiek susipažinę su programavimu. Pats buvau pirmakursis, kai stojau į akademiją dar 2013 metais. Lygis tikrai įvairus – nuo studentų, kurie su programavimu susipažino tik universitete iki net sukauptos darbo patirties IT srityje ar net savamokslių. Atranką praėję studentai yra suskirstomi į komandas, kurių tikslas sėkmingai užbaigti paskirtą projektą. Kas įdomiausia, kad visas projekto įgyvendinimo procesas yra labai panašus į tikrą darbą mūsų komandose, tad studentai turi progą susipažinti su mūsų kompanijos darbo procesu – tiek projekto valdymo Agile metodologija, tiek technologijomis, tiek ir komandų struktūra. Komandoms yra priskiriami mentoriai, kurie dalyvauja lektorių vedamose paskaitose. Mes stengiamės parodyti ir supažindinti su geriausiomis programavimo praktikomis, kurias jie vėliau pritaiko savo įgyvendinamuose projektuose. Kasdien studentai konsultuojasi su mentoriais, o užbaigę projektą jį visiems pristato. Puikiai akademiją baigusius studentus, pakviečiame į darbo pokalbius, o sėkmingai praėjusius atrankas kviečiame į savo komandą. Daugiau nei 80 proc. mūsų akademiją baigusiųjų sėkmingai įsitvirtina darbo rinkoje. Tad visus svajojančius apie IT sritį kviečiu startuoti „Sourcery“ akademijoje ir pradėti sėkmingą karjerą.

„Sourcery Academy for Developers“ – tai du kartus per metus – rudenį ir pavasarį – vykstanti nemokama trijų mėnesių trukmės akademija pradedantiesiems, norintiems ugdyti programavimo srities kompetencijas ir greičiau integruotis į technologijų darbo rinką.

Pakvietimus į nuotolinius kursus gaus 60 kandidatų iš Vilniaus, Kauno ir Varšuvos. Dalyviai dirbs grupėse, kuriose visi norintieji gilins žinias mokymų bei individualių ir grupinių užduočių metu. Pavasarį dalyviai mokysis .NET programavimo kalbos, taip pat geriau susipažins su React.

Akademijos dalyviai kurs tikrus interneto tinklalapių projektus, įtvirtins gautas teorines žinias praktiškai, taikys Agile projektų valdymo metodiką ir principus, susipažins su programinės įrangos kūrimo bei diegimo procesais. Dalyviai dirbs prie tikrų projektų ir lankys nuotolines kassavaitines paskaitas, taip pat tobulins turimus įgūdžius komandinio darbo metu. Jiems padės kompanijoje dirbantys profesionalai – mentoriai ir lektoriai. Norintys dalyvauti akademijoje kviečiami registruotis iki 2022 m. vasario 23 d.

Daugiau informacijos apie „Sourcery Academy for Developers“ rasite ČIA.