NAVA – viena iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) įgyvendinamo projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ programos dalių. Šiuo projektu siekiama sukurti funkcionalią socialinės atsakomybės sistemą, skatinančią įmones savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus bei informuoti ir šviesti visuomenę įmonių socialinės atsakomybės srityje.

„Tai nacionalinės svarbos konkursas, kuriame pagerbiamos įmonės, labiausiai prisidėjusios prie savo darbuotojų ir visuomenės socialinės gerovės kūrimo, sveikos aplinkos saugojimo bei įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų plėtros Lietuvoje. Šių apdovanojimų tikslas – atkreipti platesnės visuomenės dėmesį į socialiai atsakingo verslo svarbą ir naudą visuomenėje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Varžomasi dėl šešių nominacijų

Šiais metais konkurse bus varžomasi dėl šešių nominacijų – „Metų socialiai atsakinga įmonė“, „Metų darbovietė“, „Metų bendruomeniškiausia įmonė“, „Aplinkai draugiškiausia įmonė“, „Palankiausią emocinę aplinką kurianti įmonė“, „Šeimai palankiausia darbovietė“. Pastaroji nominacija NAVA konkurse kol kas buvo skelbta tik 2019 metais, tačiau atsižvelgiant į šeimos ir darbo arba asmeninio gyvenimo ir darbo interesų derinimo svarbą, šiais metais nuspręsta nominaciją ne tik grąžinti, bet ir įtraukti į pagrindinių NAVA apdovanojimų nominacijų sąrašą.

Kiekviena iš šių nominacijų skirstoma į tris kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas ir mažas įmones, kuriose dirba ne daugiau kaip 49 darbuotojai, taip pat vidutines, turinčias 50–249 darbuotojų, bei dideles įmones, savo gretose skaičiuojančias daugiau nei 250 darbuotojų.

Iki lapkričio vidurio iš viso NAVA konkursui 53 Lietuvos įmonės pateikė 79 paraiškas, iš kurių komisija, sudaryta iš Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų, Lietuvos pramonininkų konfederacijos, asociacijos „Investor‘s Forum“, Lietuvos profesinių sąjungų „Sandrauga“ ir „Solidarumas“ narių, iki gruodžio vidurio rinks kiekvienos nominacijos laimėtojus.

Nuo 2019 metų konkursų pretendentų veiklas socialinės atsakomybės srityje vertina ne tik Nacionalinių atsakingo verslo apdovanojimų komisija, bet ir plačioji visuomenė. Susipažinus su įmonių veikla, atiduoti savo balsą bus galima naujienų portale „Delfi“, o „Metų bendruomeniškiausią įmonę“ 2022 metų pradžioje rinks patys portalo skaitytojai.

Praėjusių metų nugalėtojai

„Metų darboviete“ 2020 metais mažų įmonių kategorijoje tapo UAB „Fortum Klaipėda“ už darbo kultūros puoselėjimą, vidutinių – UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“ už darbuotojų gerovės kūrimą, didelių – AB „Telia Lietuva“ už paramą darbuotojams, derinantiems darbo ir šeimos įsipareigojimus, ir UAB „Philip Morris Lietuva“ už skaidrią atlygio politiką, darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimą.

Aplinkai draugiškiausia įmonių apdovanojimus išsidalino UAB „Kvapų namai“ už aplinkos tausojimą ir visuomenės švietimą, UAB „Toksika“ už įmonės veiklą, mažinančią aplinkos taršą bei AB „Auga group“ už lyderystę plėtojant tvarų žemės ūkį ir UAB „Lidl Lietuva“ už tvarią gamybą, atsakingą vartojimą ir aplinkos taršos mažinimą.

„Metų bendruomeniškiausios įmonės“ rinkimuose tiek mažų, tiek ir vidutinių įmonių kategorijoje komisijos ir visuomenės nuomonės sutapo: nugalėtojomis tapo UAB „Starna“ už paramą bendruomenei ir aplinkai draugiškus sprendimus ir UAB „Toksika“ už visuomenės švietimą ir ekologinio sąmoningumo didinimą. Didelių įmonių kategorijoje komisijos ir visuomenės balsai išsiskyrė: komisija savo balus atidavė įmonių grupei „Penki kontinentai“ už paramą žmonėms su negalia, o Delfi skaitytojai – SBA grupei už paramą, kuriant Lietuvos žmonių gerovę.

Už dėmesį darbuotojams su negalia ir tolerancijos puoselėjimą, kaip geriausia socialinę integraciją didinanti įmonė 2020 metais buvo pripažinta UAB „RIMI Lietuva“.

Kas taps atsakingiausiais?

Pagrindinis socialiai atsakingos įmonės apdovanojimas „Metų socialiai atsakinga įmonė“ bus įteiktas įmonei, kuri pretenduos į kelias ar visas nominacijas ir bus padariusi didelę pažangą visose socialinės atsakomybės srityse – rūpinasi savo darbuotojais, kuria jiems palankią aplinką, padeda derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, siekia ambicingų tikslų tausojant aplinką ir stiprina bendruomenes.

Praėjusiais metais šis garbingiausias apdovanojimas atiteko UAB „Coca-Cola HBC Lietuva“, įgyvendinusiai ne vieną svarbų projektą aplinkosaugos ir socialinėje srityse. Įvertinimai NAVA konkurse šiai bendrovei nėra jokia naujiena. Jai 2019 m. atiteko „Metų bendruomeniškiausios įmonės“ titulas – už jaunimo ir moterų verslumo skatinimą, o sėkmę 2021 m. atnešė nuveikti darbai ir pastangos socialinės atsakomybės srityje.

Lietuvos įmonėms, nuveikusioms daugiausiai darbų socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusioms prie socialinės atsakomybės vertybių puoselėjimo verslo sektoriuje 2021 metais, iškilmingai apdovanojimai bus įteikti 2022 metų sausio 27 d. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose. Renginio transliaciją bus galima stebėti naujienų portale „Delfi“.